Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Mål om intrång i ensamrätt till fotografier och teckningar

2021-07-01

 

I ett mål om intrång i ensamrätt till fotografier och teckningar hade en privatperson begärt skadestånd av en annan privatperson för att denne dels skrivit ut de på internet tillgängliggjorda alstren och därigenom framställt exemplar, dels elektroniskt gett in fotografierna och teckningarna till domstol inom ramen för ett annat mål mellan parterna och därigenom tillgängliggjort alstren för allmänheten.

 

Patent- och marknadsöverdomstolen har bedömt att åtgärden att el...

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2021-07-01

 Beslutad tidsfrist för frivillig avresa gäller tills den löpt ut om inte behörig myndighet upphäver den. Tvångsåtgärder får inte vidtas mot utlänning för att verkställa avlägsnandebeslut under denna tidsfrist.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om mord och mordförsök på Circle K i Kungens kurva

2021-07-01

 Svea hovrätt har i dag meddelat dom i ett mål om en skjutning som ägde rum i januari 2020 på Circle K i Kungens kurva. Södertörns tingsrätt dömde föraren av den bil från vilken skotten avlossades för ett fall av mord och två fall av mordförsök till fängelse i 17 år och 10 månader. Även hovrätten dömer föraren för brotten men skärper straffet till livstids fängelse.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål avseende mord

2021-07-01

 Tingsrätten har idag dömt en 46-årig man till livstids fängelse för mordet på sin hustru.

Share Öppna i ny flik

Nyheter angående domarutbildningen!

2021-07-01

 Vi har från och med i år utökat antalet antagningstillfällen till domarutbildningen och anställer numera hovrättsfiskaler vid fyra tillfällen per år.

Share Öppna i ny flik

Skolplattformens API:er lämnas inte ut – för arbetskrävande att sammanställa

2021-06-30

 Kammarrätten bedömer att en sammanställning av Stockholms stads skolplattforms API:er inte kan lämnas ut eftersom åtgärden skulle kräva för mycket arbete och sammanställningen därför inte är en allmän handling.

Share Öppna i ny flik

Medverkan vid utredningen om narkotikabrott medförde strafflindring

2021-06-30

 En man greps som misstänkt för narkotikabrott och häktades i mars 2020. Han dömdes av hovrätten för två fall av grovt narkotikabrott till fem års fängelse. Hovrätten beaktade vid straffbestämningen att mannen medverkat i utredningen.

Share Öppna i ny flik

Även hovrätten dömer fyra i Container-målet

2021-06-30

 Lunds tingsrätt dömde den 14 april 2021 fyra personer till långa fängelsestraff för synnerligen grov brottslighet gällande bland annat hantering av 43 kg kokain samt militära sprängmedel och automatvapen. Männen döms nu även av hovrätten.

Share Öppna i ny flik

Norrköpings tingsrätt dömer 14 tilltalade i ett stort narkotikamål till långa fängelsestraff

2021-06-30

 Tingsrätten har idag meddelat dom i ett omfattande mål med 14 tilltalade. Målet gäller framför allt storskalig narkotikahantering.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om avvisad talan

2021-06-29

 Fråga om återställande av försutten tid m.m.