Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Två män döms för grov misshandel efter badhusbråket i Lund

2023-03-08

 Tingsrätten har i dag dömt två män till fängelse i ett år och nio månader för en grov misshandel i augusti förra året. De dömda ska också betala skadestånd till den man som blev misshandlad.

Share Öppna i ny flik

Polis döms för tjänstefel

2023-03-08

 En polisman var åtalad för att i samband med ett ingripande ha misshandlat en pojke i femtonårsåldern genom att knäa denne i magen. Han var också åtalad för att vid samma tillfälle ha utfört en så kallad kroppsbesiktning på en annan pojke i samma ålder, trots att det inte fanns laga stöd för det. Tingsrätten dömer polismannen för tjänstefel för kroppsbesiktningen, men frikänner honom för misshandel.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-03-07

 I trafikmål händer det att den tilltalade förnekar brott och vill bli frikänd eftersom hen har agerat i sömnen. Veckans inlägg handlar om den här typen av invändningar som förekommer i trafikmål och som kallas för sömnkörning.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling om åtal för mord, försök till mord och grovt vapenbrott i Borås

2023-03-07

 Åklagaren har väckt åtal mot en person i mål som gäller mord, försök till mord och grovt vapenbrott den 3 november 2020 i Borås. Huvudförhandlingen inleds den 16 mars 2023 och beräknas pågå i sex dagar fram till och med den 24 mars 2023. Förhandlingen äger rum i Alingsås tingsrätt. Säkerhetskontroll kommer att genomföras.

Share Öppna i ny flik

Fängelsestraff för grova bedrägerier mot Västerås stad

2023-03-07

 Västmanlands tingsrätt dömer en kvinna till 2,5 års fängelse för 15 fall av grova bedrägerier bestående i att hon genom sitt företag gentemot Västerås stad redovisat s.k. boendestöd som inte har utförts.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2023-03-06

 Rättsprövning av beslut om bygglov för vindkraftverk.

Share Öppna i ny flik

Dom efter enskilt åtal om en 15-årig flickas död 2012 i ett familjehem

2023-03-06

 Familjehemsföräldrarna frikänns från åtalet för dråp och åtalet för vållande till annans död, grovt brott ogillas på grund av preskription. Även dödsboets och de biologiska föräldrarnas begäran om skadestånd avslås av tingsrätten.

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2023-03-03

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Man frikänns från att ha skakat barn till döds

2023-03-03

 Nyköpings tingsrätt har idag frikänt en man från Trosa kommun som åtalats för att ha skakat sitt fem månader gamla barn och på detta sätt orsakat att barnet avlidit.

Share Öppna i ny flik

Ytterligare förhandlingsdagar i mål om synnerligen grovt narkotikabrott m.m.

2023-03-03

 

Vid Kristianstads tingsrätt pågår för närvarande ett mål om synnerligen grovt narkotikabrott m.m. I målet finns femton tilltalade, varav två är på fri fot medan övriga är häktade. Huvudförhandlingen äger rum i säkerhetssalen på Rättscentrum i Malmö. Tingsrätten får nu informera om de återstående huvudförhandlingsdagar som planerats.

Utöver de tidigare meddelade förhandlingsdagarna kommer huvudförhandling att äga rum under följande ...