Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om licensjakt efter björn

2023-03-03

 Fråga om bedömningen enligt jaktförordningen av om licensjakt efter björn är lämplig med hänsyn till stammarnas storlek och sammansättning, mot bakgrund av att sådan jakt enligt art- och habitatdirektivet endast får ske i begränsad mängd (Mål nr 963-22, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2417-21).

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling om åtal för mord på Långströmsgatan i Göteborg 2022

2023-03-02

 Åklagaren har väckt åtal mot sammantaget fem personer, bl.a. två personer för mord och försök till mord m.m. och mot ytterligare två personer för grovt skyddande av brottsling m.m. Huvudförhandlingen inleds den 15 mars 2023 kl. 08.45.

Share Öppna i ny flik

Talan om ersättning på grund av det s.k. indirekta besittningsskyddet ska väckas vid fastighetsforum

2023-03-02

 Högsta domstolen konstaterar i ett nytt avgörande att en talan om ersättning på grund av det s.k. indirekta besittningsskyddet ska väckas vid fastighetsforum. Detta är tingsrätten i den ort där den aktuella fastigheten ligger. 

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten frikänner idrottsledare från Dalarna som åtalats för sexuellt ofredande

2023-03-02

 Falu tingsrätt har idag i ett uppmärksammat mål frikänt en idrottsledare från Dalarna som åtalats för sexuellt ofredande. Eftersom idrottsledaren inte döms för brottet har även målsägandens krav på skadestånd avslagits

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten upphäver Skövde kommuns beslut om assistanshjälp vid bilkörning

2023-03-02

 Enligt ett beslut från Vård- och omsorgsnämnden i Skövde kommun skulle insatsen att köra brukares bil upphöra den 1 januari 2023. Förvaltningsrätten anser inte att vård- och omsorgsnämnden har haft skäl att fatta beslutet på de grunder som angetts.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2023-03-01

 Ett fråga som enbart tar sikte på abstrakt lagtolkning kan inte besvaras i ett förhandsbesked om skatt. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om bostadsbidrag

2023-03-01

 Fråga om hur en person vid tillämpning av reglerna om bostadsbidrag ska kategoriseras - som ensamstående, sambo eller make.

Share Öppna i ny flik

Långsiktighet för domstolarna tryggar demokratin

2023-03-01

 Med budgetunderlag för 2024–2026 inlämnat trycker Sveriges Domstolar på vikten av att trygga en av rättsstatens hörnstenar. - Med ökad osäkerhet behöver domstolarna vara den trygga garanten för den enskildes rättssäkerhet och för demokratin. För att domstolarna ska kunna fullgöra sin uppgift måste medelstilldelningen präglas av långsiktighet, säger Thomas Rolén, generaldirektör för Domstolsverket.

Share Öppna i ny flik

Livstids fängelse för mord på Länsmanstorget

2023-02-28

 Tingsrätten har idag dömt en 20-årig man och ytterligare tre unga män för inblandning i ett mord den 7 juli 2022 då en 22-årig man sköts till döds. En av männen döms till fängelse på livstid. En ung kvinna frikänns helt.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-02-28

 I dag får ni veta mer om det europeiska nätverket ENCJ. Nätverket arbetar för ett starkt och oberoende domstolsväsende. Domaren Carin Westerlund representerar Sverige i nätverket och hon är gästskribent hos oss den här veckan.