Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen

2021-11-04

 Fråga om en bolagsföreträdare inte ska anses lämplig att yrkesmässigt bedriva hemtjänst.(Mål nr 3274-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5388-20).

Share Öppna i ny flik

Polisman frias från åtal

2021-11-04

 Alingsås tingsrätt har idag frikänt den polisman som varit åtalad för tjänstefel och vållande till annans död.

Share Öppna i ny flik

Den så kallade Nytorgsmannen döms för ett stort antal sexualbrott

2021-11-04

 Tingsrätten har idag dömt den så kallade Nytorgsmannen till fem års fängelse för 35 olika brott. Han döms också att betala skadestånd med drygt 1,1 miljoner kronor.

Share Öppna i ny flik

Chef lämnar uppdrag

2021-11-03

 Idag har nuvarande lagman på Förvaltningsrätten i Karlstad, Marie-Jeanette Axélius Friberg, meddelat att hon lämnar sitt uppdrag på domstolen. Anledning är resultatet i senaste medarbetarundersökningen kopplat till lagmannens ledarskap.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om bostadstillägg

2021-11-03

 Bostadstillägg; fråga om värdet av en bostad som var permanentbostad den 31 december ska tas upp som tillgång när rätten till bostadstillägg prövas under det efterföljande året, om bostaden inte längre är permanentbostad när prövningen görs. (Mål nr 811-21, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6281-20).

Share Öppna i ny flik

Ny domarutnämning

2021-11-03

 Regeringen har den 3 november 2021

Share Öppna i ny flik

Reviderad huvudförhandlingsplan i tingsrättens mål med bevisning från Encrochat

2021-11-03

 Planen följer i stort den tidigare publicerade planen. Justering har gjorts beträffande den 11 och 22 november samt den 11 och 12 januari.

Share Öppna i ny flik

Förhandlingen i Hällbymålet påbörjas den 4 november 2021

2021-11-02

 Åklagaren har väckt åtal avseende människorov m.m. med anledning av händelser på Hällbyanstalten i juli 2021. Huvudförhandling i målet kommer att äga rum i Stockholms tingsrätts säkerhetssal (på Bergsgatan 50) och Attunda tingsrätts säkerhetssalar (ingång via Tingsvägen 11).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om tull

2021-11-02

 Fråga om mervärdesskatt vid import ska tas ut när varor har förts in till Sverige från en plats utanför EU via ett annat EU-land utan att deklareras i något av länderna och denna bristande efterlevnad av tullagstiftningen upptäcks här. Även fråga om Tullverket varit rätt myndighet att besluta om mervärdesskatt.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-11-02

 Veckans blogginlägg handlar om den utbildning domstolen erbjuder nämndemän medan de tjänstgör hos oss.