Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om föräldrapenning

2022-03-01

 Om det när föräldrapenning har lämnats felaktigt kan ske ett s.k. återställande av de ersättningsdagar som en förälder kan ta ut, så att de felaktigt ersatta dagarna inte räknas av från förälderns totala antal ersättningsdagar. (Mål nr 7460-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3683-20).

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-03-01

 I veckans inlägg får ni läsa om organisationen Process Kedjan som besökte tingsrätten förra veckan. Organisationen försöker att ge unga motivation att bygga ett liv fritt från kriminalitet och droger och de första kontakterna tas ofta redan under tiden i häkte.

Share Öppna i ny flik

Livstids fängelse för mord

2022-03-01

 En 27-årig man döms i dag av tingsrätten för mord till livstids fängelse.

Share Öppna i ny flik

En våldtäkt under knivhot bedöms som grovt brott

2022-03-01

 En våldtäkt som genomfördes under knivhot bedöms med hänsyn till samtliga omständigheter som grovt brott.

Share Öppna i ny flik

Förslag för bättre kostnadskontroll av ersättningar till rättsliga biträden

2022-03-01

 Domstolsverket har på regeringens uppdrag analyserat varför kostnaderna för rättsliga biträden ökat under flera år och har idag också lämnat förslag på åtgärder för att skapa en bättre kostnadskontroll.

Share Öppna i ny flik

Döms till fängelse för att ha tillverkat termosbomber

2022-03-01

 Känd företagare döms för att ha tillverkat termosbomber och förvarat narkotika i sin industrilokal i Tyringe. Tingsrätten tror inte på hans försvar om att han köpt in 172 termosar för att ha till kommande filminspelningar. Tingsrätten tror inte heller på att hans DNA hittats på fyra olika termosbomber i Malmö och Borås för att han sålt stubintråd till folk i filmbranschen.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2022-03-01

 Bestämmelsen om unionsföreträde ska tillämpas vid en ansökan om förlängning av ett uppehållstillstånd som har meddelats med stöd av 5 kap. 15 a § utlänningslagen.

Share Öppna i ny flik

Långsiktighet för domstolarna tryggar demokratin

2022-02-28

 Med budgetunderlag för 2023–2025 inlämnat trycker Sveriges Domstolar på ett fortsatt behov av långsiktighet och balans mellan myndigheterna. - För att domstolarna ska kunna fullgöra sin för demokratin grundläggande uppgift, måste medelstilldelningen fortsatt präglas av långsiktighet, säger Thomas Rolén, Domstolsverkets generaldirektör.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2022-02-28

 När en familjemedlem för fram nya asylskäl hos migrationsdomstolen ska prövningen av hela familjens rätt till uppehållstillstånd hållas samman fram till att familjens rätt att stanna i Sverige kan avgöras.

Share Öppna i ny flik

Malmö tingsrätt berättar om sin verksamhet

2022-02-25

 Malmö tingsrätt presenterar nu sin verksamhetsberättelse för 2021. Den innehåller bl.a. en redogörelse för årets verksamhetsutveckling och en uppföljning av tingsrättens resultat och statistik.