Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Beslutet om utformningen av Tinnerbäcksområdet är inte olagligt

2022-03-16

 Förvaltningsrätten har bedömt att det inte framkommit skäl för att upphäva kommuns beslut om hur Tinnerbäcksområdet utformas.

Share Öppna i ny flik

Avsaknad av slutbesked enligt plan- och bygglagen medförde att hyra inte behövde betalas

2022-03-16

 Ett hyreshus genomgick ombyggnadsarbete, som påbörjades när Byggnadsnämnden hade meddelat startbesked enligt plan- och bygglagen. Hyresgästerna, som flyttat ut under byggnadsarbetet, behövde inte betala någon hyra under den tid när arbetena pågick. Hyresvärden meddelade hyresgästerna att deras lägenhet var inflyttningsklar, trots att slutbesked ännu inte hade meddelats. Hyresgästerna flyttade inte in. De krävdes på hyra från den tidpunkt när lägenheten enligt hyresvärden var inflyttningsklar.

Share Öppna i ny flik

Åtal för försök till mord genom skottlossning i köpcentrum i Kristianstad

2022-03-16

 Tre personer har åtalats vid Kristianstads tingsrätt för försök till mord den 3 augusti 2021. Ytterligare två personer har åtalats för grovt skyddande av brottsling. Huvudförhandlingen äger rum i säkerhetssalen på Rättscentrum i Malmö under tio dagar med början den 28 mars 2022.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten dömer för ytterligare fall av grovt olaga hot

2022-03-16

 Lunds tingsrätt dömde den 22 december 2021 en person för bl.a. försök till mord och nio fall av grovt olaga hot. Hovrätten dömer för grovt olaga hot i ytterligare fyra fall.

Share Öppna i ny flik

Ung man döms till livstids fängelse för mord vid Söderberga allé

2022-03-16

 En enig tingsrätt kommer i ett mål med omfattande Anom-bevisning fram till att en 23-årig man har dödat en annan man genom att skjuta denne flera gånger med en pistol. Mordet begicks på öppen gata mitt i ett tätbebyggt bostadsområde och i princip inför ögonen på den avlidnes flickvän. Mannen döms till livstids fängelse.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-03-15

 Hur ser personer från de rättsvårdande myndigheterna på sina fiktiva kollegor som finns i böcker, på TV och på film? Under tre veckor kommer bloggen att ställa den här frågan till olika yrkeskategorier. Först ut att besvara frågan är åklagarna och domarna.

Share Öppna i ny flik

En tvist mellan ett aktiebolag och dess VD var en arbetstvist

2022-03-15

 Ett aktiebolag väckte en skadeståndstalan mot bolagets tidigare VD. Bolaget fick bifall till sin talan i både tingsrätten och hovrätten. Högsta domstolen har funnit att det var fråga om en arbetstvist och har därför undanröjt hovrättens dom och överlämnat målet till Arbetsdomstolen.

Share Öppna i ny flik

Även hovrätten dömer 24-årig man för mord

2022-03-15

 I december dömde Eksjö tingsrätt en 24-årig nederländsk medborgare för bl.a. mord till livstids fängelse. Även hovrätten dömer honom för mord, men bestämmer påföljden till fängelse i 18 år. Han utvisas också ur Sverige på obegränsad tid.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-03-14

 En ansökan om förhandsbesked i en skattefråga har avvisats eftersom det inte har ansetts lämpligt att meddela förhandsbesked som avser förhållanden som kan aktualiseras först vid en obestämd tidpunkt långt fram i tiden.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2022-03-11

 Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling.