Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Man döms för mord på vandrarhem

2021-11-12

 Tingsrätten har idag dömt en man för mord till sexton års fängelse. Han döms också att betala skadestånd till den avlidne mannens närstående. Han utvisas från Sverige på obestämd tid.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2021-11-11

 Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling.

Share Öppna i ny flik

Angående åtal avseende medhjälp till grovt folkrättsbrott i Sudan

2021-11-11

 Information om utlämnande av förundersökningsprotokoll.

Share Öppna i ny flik

Sen lagföring av ett mål om grovt rattfylleri påverkade valet av påföljd

2021-11-11

 Det tog omkring fyra år att lagföra en person som gjort sig skyldig till grovt rattfylleri. Tiden för lagföring i tre instanser har tillsammans med andra omständigheter kring den tilltalades person medfört att villkorlig dom i förening med samhällstjänst har ansetts vara en tillräckligt ingripande påföljd. Tidsutdräkten ansågs dock inte vara sådan långsam handläggning som kränkt den tilltalades rätt till prövning inom skälig tid.

Share Öppna i ny flik

Åtal har väckts avseende medhjälp till grovt folkrättsbrott i Sudan

2021-11-11

 I juni 2010 inleddes en förundersökning om brott mot den internationella humanitära rätten i Sudan mellan åren 1997 och 2003. Under november 2016 delgavs två personer skälig misstanke avseende medhjälp till folkrättsbrott, grovt brott. Ett svenskt bolag delgavs motsvarande misstankar i november 2018. Åklagaren har i dag väckt åtal.

Share Öppna i ny flik

Charges have been filed regarding complicity in serious crime against international law in Sudan

2021-11-11

 In June 2010, a preliminary investigation regarding violations of international humanitarian law in Sudan between the years of 1997 and 2003 was initiated. In November 2016, two persons were served with reasonable suspicions concerning complicity in serious crime against international law. A Swedish company was served with corresponding suspicions in November 2018. The prosecutor has today filed charges.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-11-11

 Regeringen har den 11 november 2021:

Share Öppna i ny flik

Åtal väckt i mål om mord på Årstabron

2021-11-10

 Åklagaren har idag väckt åtal mot tre personer som påstås vara inblandade i ett mord som begicks på Årstabron den 17 september 2020.

Share Öppna i ny flik

En socialnämnd får föra talan om fastställelse av moderskap som ställföreträdare för ensamkommande barn

2021-11-10

 För att två ensamkommande barn skulle få flytta till en kvinna som kommit till Sverige och som sagt att hon var mor till barnen krävdes enligt socialnämnden att moderskapet fastställdes av domstol. Sedan tingsrätten och hovrätten avvisat socialnämndens talan för barnens räkning har Högsta domstolen nu kommit fram till att socialnämnden får föra en sådan talan.

Share Öppna i ny flik

Förverkande av villkorligt medgiven frihet

2021-11-10

 Högsta domstolen har i två mål gett vägledning när det gäller förverkande av villkorligt medgiven frihet för den som efter ett tidigare fängelsestraff har begått ny brottslighet.