Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Döms att betala 64 000 kr i böter för drönarfilmer utlagda på Youtube

2022-02-25

 En man hade lagt ut filmer tagna från drönare på sin Youtubekanal. Eftersom han inte ansökt om spridningstillstånd för filmerna döms han nu av hovrätten att betala 64 000 kr i böter.

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2022-02-25

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Tillstånd till vuxenadoption

2022-02-25

 Högsta domstolen slår fast att det som huvudregel vid vuxenadoptioner måste finnas ett personligt förhållande mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera. Det ska vara fråga om ett förhållande av väsentligen samma slag som mellan barn och föräldrar. Ett välgrundat och tydligt uttryck för en önskan om att få bli adopterad ska ges mycket stor betydelse.

Share Öppna i ny flik

Verksamhetsberättelse 2021: Pandemianpassad målhantering i Högsta förvaltningsdomstolen – med bibehållen snabbhet, effektivitet och rättssäkerhet

2022-02-25

 Drygt 7 000 inkomna mål, 72 referat, 58 notiser samt 89 beviljade prövningstillstånd. Det är en del av resultatet som presenteras i Högsta förvaltningsdomstolens (HFD:s) verksamhetsberättelse. Men 2021 innebar även erfarenhetsutbyte, digitaliserad målhantering och nya medarbetare.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om varning och sanktionsavgift enligt spellagen

2022-02-24

 De frågor i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är dels om en licenshavares överträdelse av regleringen om kontroll av spelare utgör grund för att besluta om varning och sanktionsavgift, dels hur sanktionsavgiftens storlek ska bestämmas (Mål nr 3705-21, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 105-20).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenning

2022-02-24

 Vilken utredning som krävs för att den försäkrades arbetsförmåga ska anses vara nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom (Mål nr 5070-21 och mål nr 5071-21, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1349-20 och mål nr 1350-20).

Share Öppna i ny flik

Hovrätten ändrar rubriceringen i målet om försök till mord i Lycksele

2022-02-24

 Hovrätten bedömer att pappan i Lycksele hade uppsåt att döda sin 8-årige son och ändrar därför rubriceringen till försök till mord.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2022-02-24

 Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om våldtäkt

2022-02-23

 Hovrätten har idag dömt en man för våldtäkt i anslutning till efterfest på en arbetsplats i Umeå.

Share Öppna i ny flik

En stämningsansökan på engelska har avvisats

2022-02-23

 Ett bolag gav in en stämningsansökan på engelska i ett dispositivt tvistemål. Ett föreläggande om att den skulle översättas till svenska genom bolagets försorg följdes inte. Tingsrätten avvisade därför ansökan.