Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Information om dom i målet avseende grovt folkrättsbrott och grov krigsförbrytelse i Syrien

2022-02-23

 

Tingsrätten har i dag beslutat att flytta fram tidpunkten när dom i målet ska meddelas till 2022-03-04, kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

Dialogmöte för våra tolkar

2022-02-22

 

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om upphandling

2022-02-22

 Rätt att utesluta bolag från upphandlingarna Trygghetslarm och larmmottagning 2019 och Trygghetsskapande teknik 2018 på grund av allvarligt fel i yrkesutövningen.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-02-22

 I veckans blogginlägg skriver domaren Britt Björneke om familjemål när en av parterna påstår att den andra parten har utsatt hen eller barnet för våld.

Share Öppna i ny flik

Färre mål som väntar i domstolarna

2022-02-22

 Sveriges Domstolar har fortsatt avgöra mål i hög takt samtidigt som den ökade digitaliseringen varit en framgångsfaktor under pandemin. För andra året i rad avgörs fler mål än vad som kommer in. – I år är det 6 254 färre mål som väntar på att bli avgjorda, jämfört med året innan. Det i sig är mycket viktigt för enskilda och företag som väntar på avgörande, säger Thomas Rolén, Domstolsverkets generaldirektör.

Share Öppna i ny flik

Ett år på kammarrätten och Migrationsöverdomstolen

2022-02-21

 I verksamhetsberättelsen 2021 kan du läsa om några av de samhällsviktiga mål som domstolen avgjorde, ta del av statistik och möta några av medarbetarna.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om garantipension

2022-02-21

 Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att den rättspraxis som klarlagt att den tidigare tillämpningen av reglerna om garantipension inte är förenlig med EU-rätten utgör synnerliga skäl att ompröva ett beslut om garantipension.

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2022-02-18

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Möt kammarrättssekreterare Karl Bratt Rosén

2022-02-18

 Karl Bratt Rosén, kammarrättssekreterare och en av våra drygt 200 medarbetare, berättar om sitt uppdrag.

Share Öppna i ny flik

SL har behandlat personuppgifter i strid med EU:s dataskyddsförordning

2022-02-18

 Förvaltningsrätten anser att SL:s användning av kroppsburna kameror för att förebygga och dokumentera hot och våld varit förenlig med dataskyddsförordningen. Däremot har SL inte haft rätt att använda tekniken för att säkerställa identiteten på resenärer som ska betala tilläggsavgift och dessutom inte lämnat tillräcklig information, i rätt tid, till de som träffats av kamerabevakningen.