Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om merkostnadsersättning

2024-02-22

 Vid bedömningen av rätten till merkostnadsersättning har merkostnader kopplade till en överkonsumtion av rengörings- och förbrukningsartiklar inte bedömts som skäliga kostnader då konsumtionen inte objektivt ansetts motiverad utifrån ett faktiskt behov för att underlätta deltagande i arbetslivet och i det övriga samhällslivet.

Share Öppna i ny flik

Ordföranden Helena Jäderblom får kunglig utmärkelse

2024-02-22

 Högsta förvaltningsdomstolens ordförande, justitierådet Helena Jäderblom, fick igår onsdag 21 februari mottaga en utmärkelse av Kungen.

Share Öppna i ny flik

Årsredovisningen för 2023 lämnas till regeringen

2024-02-22

 Verksamhetsåret 2023 för Sveriges Domstolar kännetecknas av en ökning av antalet inkomna mål och fortsatta prioriteringar på bland annat digitalisering och kompetensförsörjning. Ett annat prioriterat område har varit att utveckla domstolarnas lokaler med fokus på en hög säkerhetsnivå. Detta och mycket mer handlar årsredovisningen för 2023 om.

Share Öppna i ny flik

Ett mål om våldtäkt

2024-02-21

 En man som förde upp sina fingrar i flickvännens underliv i syfte att kontrollera om hon hade varit otrogen döms för våldtäkt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2024-02-20

 En handling som en myndighet har laddat upp i en extern molntjänst endast som ett led i en teknisk bearbetning eller teknisk lagring har inte ansetts vara en allmän handling.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2024-02-20

 En medlemsinsats i en ekonomisk förening avser inte en transaktion som är föremål för mervärdesskatt. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2024-02-20

 Nu fortsätter vi vår serie om ovanliga brott. Den här veckan berättar notarien Jonas Ene om landsförräderi och andra mindre kända brott som ni hittar i 22 kapitlet Brottsbalken.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2024-02-20

 En samfällighetsförenings uttaxering av bidrag av sina medlemmar avser inte en transaktion som är föremål för mervärdesskatt. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Share Öppna i ny flik

Satsning på ökad säkerhet och trygghet

2024-02-19

 Från och med torsdag 22 februari har kammarrätten fast säkerhetskontroll. Det innebär att besökare och medhavda tillhörigheter kontrolleras innan de kommer in i domstolsbyggnaden.

Share Öppna i ny flik

Tingsrättens verksamhetsberättelse för 2023

2024-02-19

 Tingsrätten har nu fastställt sin årliga verksamhetsberättelse. I dokumentet sammanfattas resultat och prestationer för det gångna året. Verksamhetsberättelsen redogör också för viktiga händelser under 2023.