Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om arbetslöshetsförsäkring

2021-10-26

 Arbetslöshetsförsäkring; fråga om en sökande som har valt att inte tillträda ett arbete till förmån för ett annat arbete med senare tillträdesdatum, ska stängas av från rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen och i så fall under hur många ersättningsdagar.(Mål nr 2140-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3231-20).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt

2021-10-26

 Fråga om under vilka förutsättningar en person som får ersättning från ett bolag för utfört fiske kan anses bedriva näringsverksamhet. (Mål nr 2849-21, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2709-20).

Share Öppna i ny flik

Sjuttonåring frias från mordmisstanke

2021-10-26

 Göteborgs tingsrätt har i dag friat en sjuttonåring som stod åtalad för mord på en sextonårig pojke i Göteborg. Tingsrätten har också friat en nittonåring som var åtalad för medhjälp till mord.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten underkänner Finansinspektionens uttolkning av internationella redovisningsregler

2021-10-26

 Målet handlar om hur byggbolaget JM AB hanterar sin redovisning vid byggnationen av nya bostadsrättsfastigheter. Finansinspektionen har i ett tillsynsbeslut bedömt att JM brutit mot internationella redovisningsregler. JM har överklagat beslutet. Förvaltningsrätten har gjort en annan bedömning än Finansinspektionen och undanröjt beslutet.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om assistansersättning

2021-10-25

 Försäkringskassan har inte haft rätt att neka utbetalning av assistansersättning enbart på den grunden att en personlig assistents redovisade arbetstid översteg assistentens arbetsförmåga enligt ett beslut om sjukersättning.

Share Öppna i ny flik

Omfattande rättegång om ekonomisk brottslighet inleds

2021-10-25

 Göteborgs tingsrätt inleder under tisdagen den 26 oktober en rättegång som beräknas pågå fram till mitten av juni 2022 och omfattar nio åtalade och femton målsäganden, hemmahörande på flera platser i landet.

Share Öppna i ny flik

Tidpunkt för dom och pressträff i målet mot den s.k. Nytorgsmannen

2021-10-22

 I målet mot den s.k. Nytorgsmannen planerar tingsrätten att meddela dom den 4 november 2021 kl. 11.00. I samband med det kommer tingsrätten att publicera ett pressmeddelande med en kort sammanfattning av domen.

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2021-10-22

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Upphandling av tunnelbanebygge till Arenastaden ska rättas

2021-10-22

 Upphandlingen gäller berg- och anläggningsentreprenad för bygget av tunnelbanan till Arenastaden, sträckan Södra Hagalund – Arenastaden. Förvaltningsrätten beslutar att upphandlingen ska rättas och en ny anbudsutvärdering ska göras.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om rättsprövning

2021-10-21

 Beslut i mål om rättsprövning.

 
Warning1