Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-11-18

 Regeringen har den 18 november 2021:

Share Öppna i ny flik

En främmande stat ansågs inte vara immun mot verkställighet i marknadsnoterade aktier

2021-11-18

 Vissa företag och personer som gjort investeringar i Kazakstan fick rätt till skadestånd av Kazakstan enligt en skiljedom. Investerarna begärde verkställighet i Sverige i bland annat marknadsnoterade aktier som fanns i en depå hos en bank. Tillgångarna utmättes. Kazakstan överklagade utmätningen och invände att tillgångarna inte tillhörde Kazakstan, utan dess centralbank, samt att tillgångarna inte fanns i Sverige. Kazakstan invände också att staten hade folkrättslig immunitet mot verkställighet i tillgångarna. Högsta domstolen har prövat immunitetsinvändningen och bedömt att immunitet inte fö...

Share Öppna i ny flik

Domen i mål om bl.a. grov våldtäkt mot barn skjuts upp

2021-11-18

 Domen i mål om bl.a. grov våldtäkt mot barn skjuts upp till måndagen den 22 november 2021 klockan 11.00.

Share Öppna i ny flik

Mark- och miljödomstolen meddelar domar i Lalandia-målen

2021-11-18

 Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt har upphävt Motala kommuns beslut att anta detaljplanerna för Folkets park 1 m.fl. (P 425–19), Fjällskivlingen 1 (P 426–19) och Kvarteret Badgästen m.fl. (P 428-19). Domstolen har avslagit överklagandena avseende detaljplanen för Kvarteret Tvättsvampen m.fl. (mål P 424–19).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om bistånd åt asylsökande

2021-11-18

 Fråga om ett gynnande beslut om bistånd i form av dagersättning får ändras till den enskildes nackdel. (Mål nr 6933-20, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2556-20).

Share Öppna i ny flik

En man döms till livstids fängelse för mord i Hjällbo

2021-11-18

 Tingsrätten har i dag dömt en 22-årig man till livstids fängelse för mord, åtta mordförsök och grovt vapenbrott. Brotten begicks i Hjällbo den 30 maj 2021. Mannen ska även betala höga skadestånd.

Share Öppna i ny flik

Rättegång om mord m.m. i Biskopsgården i juni 2021

2021-11-17

 Tingsrätten meddelar praktisk information inför dom i mål om mord m.m. i Biskopsgården i juni 2021.

Share Öppna i ny flik

Övergrepp vid kontakter över internet var våldtäkt mot barn

2021-11-17

 I två avgöranden har Högsta domstolen bedömt sexuella övergrepp som skett över internet som våldtäkt mot barn och inte som brottet grovt sexuellt övergrepp mot barn.

Share Öppna i ny flik

Avgörande kommer att meddelas i mål Ö 3828-20

2021-11-16

 Den 18 november 2021 meddelas avgörande i mål Ö 3828-20 mellan Ascom Group S.A. m.fl. samt Republiken Kazakstan och Kazakstans Nationalbank.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-11-16

 För några år sedan följde Domarbloggen en av våra notarier (Julia Högberg) genom notarietiden. Då beskrev Julia att hon var intresserad av humanjuridik, men att hon också fått upp ögonen för andra rättsområden, exempelvis konkursrätt, under sin notarietid. Vad hände med Julia efter notarietiden? Vi träffar henne på nytt i veckans inlägg.