Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Ingen dröjsmålsränta vid sen utbetalning från Kronofogdemyndigheten

2022-03-03

 Högsta domstolen har slagit fast att Kronofogdemyndigheten inte är skyldig att betala dröjsmålsränta enligt räntelagen vid dröjsmål med utbetalning av influtna medel i samband med utmätning.

Share Öppna i ny flik

En person som har avstängts från att delta i högskoleprovet under två år har också kunnat åtalas för osann försäkran.

2022-03-03

 Efter att ha bedömt att en deltagare hade fuskat vid ett högskoleprov beslutade Universitets- och högskolerådet att återkalla provresultatet och att stänga av deltagaren från att göra provet på nytt under en period av två år. Lite senare åtalades provdeltagaren för att i samband med provet ha undertecknat en försäkran på heder och samvete om att svaren lämnades utan användning av otillåtna hjälpmedel, trots att försäkran var osann. Frågan har nu varit om åtalet kan prövas eller om det ska avvisas med hänvisning till förbudet mot dubbel lagföring och dubbla straff.

Share Öppna i ny flik

Ny domarutnämning

2022-03-03

 Regeringen har den 3 mars 2022 utnämnt Mikael Forsgren att vara lagman i Umeå tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Inget vite för Kronfågel AB

2022-03-02

 Förvaltningsrätten i Linköping avslår Länsstyrelsen i Södermanlands läns ansökan om utdömande av vite, eftersom vitesföreläggandet som ligger till grund för ansökan inte uppfyller kravet på tydlighet.

Share Öppna i ny flik

Make eller sambo kan inte överta ett hyresavtal som är ogiltigt på grund av hyresgästens svek vid avtalets ingående

2022-03-02

 Högsta domstolen har prövat hur förhållandet mellan ogiltighet enligt avtalslagen å ena sidan, och jordabalkens regler om rätt för makar eller sambor att överta en hyresrätt å den andra, ska bedömas.

Share Öppna i ny flik

Ändrade förhandlingsdagar under vecka 11 i det så kallade Notviken-målet

2022-03-02

 Förhandlingsdagarna blir den 14 - 15 mars och den 17 - 18 mars.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om placering enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

2022-03-02

 Fråga om ett placeringsbeslut som fattas när den unge är omedelbart omhändertagen är överklagbart (Mål nr 6402-21, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2375-21).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om föräldrapenning

2022-03-01

 Om det när föräldrapenning har lämnats felaktigt kan ske ett s.k. återställande av de ersättningsdagar som en förälder kan ta ut, så att de felaktigt ersatta dagarna inte räknas av från förälderns totala antal ersättningsdagar. (Mål nr 7460-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3683-20).

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-03-01

 I veckans inlägg får ni läsa om organisationen Process Kedjan som besökte tingsrätten förra veckan. Organisationen försöker att ge unga motivation att bygga ett liv fritt från kriminalitet och droger och de första kontakterna tas ofta redan under tiden i häkte.

Share Öppna i ny flik

Livstids fängelse för mord

2022-03-01

 En 27-årig man döms i dag av tingsrätten för mord till livstids fängelse.