Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om våldtäkt

2022-02-23

 Hovrätten har idag dömt en man för våldtäkt i anslutning till efterfest på en arbetsplats i Umeå.

Share Öppna i ny flik

En stämningsansökan på engelska har avvisats

2022-02-23

 Ett bolag gav in en stämningsansökan på engelska i ett dispositivt tvistemål. Ett föreläggande om att den skulle översättas till svenska genom bolagets försorg följdes inte. Tingsrätten avvisade därför ansökan.

Share Öppna i ny flik

Information om dom i målet avseende grovt folkrättsbrott och grov krigsförbrytelse i Syrien

2022-02-23

 

Tingsrätten har i dag beslutat att flytta fram tidpunkten när dom i målet ska meddelas till 2022-03-04, kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

Dialogmöte för våra tolkar

2022-02-22

 

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om upphandling

2022-02-22

 Rätt att utesluta bolag från upphandlingarna Trygghetslarm och larmmottagning 2019 och Trygghetsskapande teknik 2018 på grund av allvarligt fel i yrkesutövningen.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-02-22

 I veckans blogginlägg skriver domaren Britt Björneke om familjemål när en av parterna påstår att den andra parten har utsatt hen eller barnet för våld.

Share Öppna i ny flik

Färre mål som väntar i domstolarna

2022-02-22

 Sveriges Domstolar har fortsatt avgöra mål i hög takt samtidigt som den ökade digitaliseringen varit en framgångsfaktor under pandemin. För andra året i rad avgörs fler mål än vad som kommer in. – I år är det 6 254 färre mål som väntar på att bli avgjorda, jämfört med året innan. Det i sig är mycket viktigt för enskilda och företag som väntar på avgörande, säger Thomas Rolén, Domstolsverkets generaldirektör.

Share Öppna i ny flik

Ett år på kammarrätten och Migrationsöverdomstolen

2022-02-21

 I verksamhetsberättelsen 2021 kan du läsa om några av de samhällsviktiga mål som domstolen avgjorde, ta del av statistik och möta några av medarbetarna.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om garantipension

2022-02-21

 Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att den rättspraxis som klarlagt att den tidigare tillämpningen av reglerna om garantipension inte är förenlig med EU-rätten utgör synnerliga skäl att ompröva ett beslut om garantipension.

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2022-02-18

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.