Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Åtal mot två före detta advokater

2022-06-08

 Åklagaren har väckt åtal mot två före detta advokater för brott som de misstänks ha begått under tiden de var advokater. En av dem är häktad.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-06-08

 Veckans blogginlägg handlar om Veterandagen den 29 maj. Sveriges Domstolar deltog i firandet och uppmärksammade medarbetare med tidigare uppdrag inom internationell civil krishantering. Det är Jenny Ottersten Hamberg som har skrivit inlägget. Jenny arbetar som internationell administratör på enheten för internationella relationer.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2022-06-08

 Remissvar avseende promemorian Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU – Utredning som ett led i socialutskottets beredning av fråga om ändring i LVU

Share Öppna i ny flik

Dom om förbud mot gränsöverskridande online-handel med CBD-produkter

2022-06-08

 Förvaltningsrätten har idag meddelat dom i ett mål om förbud vid vite att sälja produkter innehållande CBD; ett ämne som utvinns ur cannabisplantan. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och anser att Läkemedelsverket har haft rätt att förbjuda försäljningen fast den skett via Internet från ett annat EU-land.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om sanktionsavgift enligt lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

2022-06-08

 Högsta förvaltningsdomstolen har satt ned sanktionsavgifter som beslutats enligt lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om stöd vid korttidsarbete

2022-06-08

 För att preliminärt stöd vid korttidsarbete ska få lämnas krävs inte att lön har betalats ut månadsvis eller med något annat regelbundet intervall. En förutsättning är dock att det går att fastställa den ordinarie lön som arbetstagaren skulle ha haft under stödmånaden.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om stöd vid korttidsarbete

2022-06-08

 För att preliminärt stöd vid korttidsarbete ska få lämnas krävs inte att lön har betalats ut månadsvis eller med något annat regelbundet intervall. En förutsättning är dock att det går att fastställa den ordinarie lön som arbetstagaren skulle ha haft under stödmånaden.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten underkänner Uppsala kommuns upphandling av reklamfinansierade gatumöbler med mera

2022-06-07

 Förvaltningsrätten har genom dom den 7 juni 2022 beslutat att Uppsala kommuns upphandling av reklamfinansierade gatumöbler med mera. behöver göras om, då domstolen anser att upphandlingen inte genomförts i enlighet med gällande lagstiftning.

Share Öppna i ny flik

Information i mål B 852-22 (resning rörande mordet i Husum)

2022-06-07

 Åklagaren och försvaret har framställt jäv mot hela Hovrätten för Nedre Norrland och försvaret har även inkluderat de nämndemän som är bosatta i Örnsköldsviks kommun. Orsaken har angetts vara att det inte får finnas något som helst tvivel om att det blir en rättvis prövning.

Share Öppna i ny flik

Hovrättens dom i målet rörande olyckan i Sörfors

2022-06-07

 Hovrätten meddelar dom i målet rörande trafikolyckan i Sörfors. Hovrätten delar tingsrättens bedömning i stora delar och ändrar tingsrättens dom bara i fråga om skadestånd till den flicka som skadades svårt i olyckan.