Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2024-05-24

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar vecka 21

2024-05-23

 Regeringen har den 23 maj utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i kammarrätt meddelat i mål om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet

2024-05-22

 Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt kammarrättens beslut att vägra prövningstillstånd i ett mål om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet eftersom det inte krävs prövningstillstånd för att kammarrätten ska pröva överklagandet.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2024-05-21

 Den 9 juni är det EU-val och med anledning av valet kommer bloggen den här veckan att handla om hur EU-rätten blir till och hur den fungerar. Dessutom ska vi visa några exempel på hur EU-rätten har fått betydelse i våra svenska domstolar. Det är Isak Lefvert, notarie på Södertörns tingsrätt, som har skrivit inlägget.

Share Öppna i ny flik

Förutsättningar för att döma till skyddstillsyn med kontraktsvård

2024-05-20

 Högsta domstolen bedömer att förutsättningarna är uppfyllda för att döma en tilltalad till skyddstillsyn med kontraktsvård när det fängelsestraff som annars skulle dömts ut uppgår till två år och fyra månader. Att den tilltalade varit häktad i cirka tio månader vägs in vid bedömningen.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2024-05-20

 Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd i mål nr UM 4202-24.

Share Öppna i ny flik

Hovrättens mål B 782-24 (synnerligen grov misshandel m.m.)

2024-05-17

 Den 18 april 2024 meddelade Ångermanlands tingsrätt dom i mål som gällde åtal för försök till mord och synnerligen grov misshandel genom olika handlingar riktade mot ett barn. Tingsrätten dömde den tilltalade för grov misshandel och synnerligen grov misshandel. Tingsrättens dom har överklagats av den tilltalade såväl som av åklagaren och den särskilda företrädaren för barnet. Målet kommer nu att prövas av hovrätten.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar vecka 20

2024-05-16

 Regeringen har den 16 maj utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2024-05-15

 

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att ett bolags tillhandahållande av neuropsykiatriska utredningar utgör skattepliktig uthyrning av personal och inte från mervärdesskatt undantagen sjukvård. Domstolen har i flera tidigare avgöranden behandlat gränsdragningen mellan tjänster som utgör skattepliktig uthyrning av personal och tjänster som utgör från skatteplikt undantagen sjukvård
eller utbildning, bland annat i rättsfallen HFD 2018 ref. 41 och HFD 2020 ref. 5. Med tillämpning av tidigare prax...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2024-05-15

 Uppgifter om en bilförares namn, personnummer och adress som inhämtats vid utredningen av en hastighetsöverträdelse som registrerats genom en s.k. fartkamera har inte ansetts inhämtade genom kamerabevakning. Uppgifterna omfattas därför inte av sekretess enligt 32 kap. 3 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).