Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2024-02-20

 En medlemsinsats i en ekonomisk förening avser inte en transaktion som är föremål för mervärdesskatt. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2024-02-20

 Nu fortsätter vi vår serie om ovanliga brott. Den här veckan berättar notarien Jonas Ene om landsförräderi och andra mindre kända brott som ni hittar i 22 kapitlet Brottsbalken.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2024-02-20

 En samfällighetsförenings uttaxering av bidrag av sina medlemmar avser inte en transaktion som är föremål för mervärdesskatt. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Share Öppna i ny flik

Satsning på ökad säkerhet och trygghet

2024-02-19

 Från och med torsdag 22 februari har kammarrätten fast säkerhetskontroll. Det innebär att besökare och medhavda tillhörigheter kontrolleras innan de kommer in i domstolsbyggnaden.

Share Öppna i ny flik

Tingsrättens verksamhetsberättelse för 2023

2024-02-19

 Tingsrätten har nu fastställt sin årliga verksamhetsberättelse. I dokumentet sammanfattas resultat och prestationer för det gångna året. Verksamhetsberättelsen redogör också för viktiga händelser under 2023.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av handling

2024-02-16

 Dom i mål om rätt att ta del av handling

Share Öppna i ny flik

Öppen domstol!

2024-02-16

 Välkommen till överrätterna mitt i Jönköping lördagen den 9 mars kl.10-15. Kammarrätten i Jönköping och Göta hovrätt bjuder in allmänheten för att visa upp sin nya domstolsbyggnad och berätta om sin verksamhet.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2024-02-15

 Regeringen har den 15 februari 2024 utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen i mål om mervärdesskatt

2024-02-15

 Högsta förvaltningsdomstolen har begärt förhandsavgörande från EU-domstolen när det gäller tolkningen av de unionsrättsliga reglerna om undantag från mervärdesskatt vid återimport när det förekommit bristande efterlevnad av tullreglerna.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om utfärdande av pass

2024-02-15

 Fråga om förutsättningarna för att bifalla en ansökan om vanligt pass när det inom de senaste fem åren före ansökan har utfärdats tre vanliga pass för sökanden (Mål nr 5202-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1937-23).