Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar vecka 23

2024-06-05

 Regeringen har den 5 juni utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om resning

2024-06-05

 Högsta förvaltningsdomstolen har beviljat ett bolag resning i ett inkomstskattemål efter att både bolaget och dess ägare beskattats för samma inkomst.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2024-06-04

 Migrationsöverdomstolen har meddelat prövningstillstånd i mål nr UM 4458-24.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2024-06-04

 Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att en anställd som av sin arbetsgivare får köpa råvaror till marknadspris för att sedan tillreda dessa på obetald rast inte erhåller någon kostförmån

Share Öppna i ny flik

Domstolsverket kommenterar JO:s kritik

2024-06-04

 JO riktar i delar kritik mot Domstolsverkets införande av DiBa, verksamhetsstödet för hantering av brottmålsavgöranden i tingsrätt. Även om flertalet av de problemområden som JO lyfter fram numera är åtgärdade tar Domstolsverket till sig av den kritik som framförs i beslutet.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2024-06-04

 Mats Persson är egentligen domare på Allingsås tingsrätt men sedan två år tillbaka arbetar han i Kosovo som rättslig rådgivare. Han är utsänd av Domstolsverket och en stor del av hans arbete handlar om rättsstatsfrågor. Vill du veta mer? Läs vårens sista blogg!

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2024-06-03

 Migrationsöverdomstolen har meddelat prövningstillstånd i mål nr UM 3617-24

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2024-05-31

 Migrationsöverdomstolen har meddelat prövningstillstånd i mål nr UM 4827-24.

Share Öppna i ny flik

När är ett olaga hot grovt?

2024-05-31

 Högsta domstolen har prövat om en man som hotat en annan med en vinkelslip ska dömas för olaga hot av normalgraden eller för grovt olaga hot. Domstolen ansåg att vinkelslipen ska ses som ett vapen men att hotet inte var så akut eller överhängande som krävs för att döma för grovt brott.

Share Öppna i ny flik

Hovrättens mål B 834-24 (försök till mord m.m.)

2024-05-31

 Den 26 april 2024 meddelade Östersunds tingsrätt dom i mål som gällde åtal för försök till mord, grovt sabotage mot blåljusverksamhet och grovt vapenbrott m.m. Huvuddelen av de åtalade gärningarna ska ha skett i samband med en polisjakt i Östersund. Tingsrätten dömde de tilltalade bl.a. för grovt hot mot tjänsteman samt medhjälp till grovt hot mot tjänsteman, grovt blåljussabotage och grovt vapenbrott. Tingsrättens dom har överklagats av åklagaren, målsägandena och de tilltalade. Målet kommer nu att prövas av hovrätten.