Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om gallring av handlingar och radering av personuppgifter

2024-03-20

 Dom i mål om gallring av handlingar och radering av personuppgifter.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2024-03-20

 Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt Skatterättsnämndens förhandsbesked i ett ärende som gällde beskattning av elstöd.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt

2024-03-20

 Fråga om uttagsbeskattning får grundas enbart på dispositionsrätt till en tillgång eller om det krävs att tillgången faktiskt nyttjas privat.

Share Öppna i ny flik

Den tilltalade fick inte en rättvis rättegång – målet ska tas om

2024-03-20

 En läkare hördes som vittne i hovrätten via videolänk. Åklagaren och hovrätten men inte den tilltalade visste att läkaren var häktad. Åklagaren och den tilltalade var därför inte likställda i processen och den tilltalade hade inte fullgoda möjligheter att försvara sig mot åtalet.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2024-03-19

 Det förekommer att brottsmisstänkta som är i åldern 15 till 18 år häktas. Eftersom de inte är myndiga utan ska betraktas som barn finns det särskilda krav i lagen för att en häktning ska vara möjlig. I det här inlägget berättar domaren Fredrik Nydén om hur reglerna för häktning ser ut när det gäller barn.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om kupongskatt m.m.

2024-03-19

 Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd såvitt avser frågan hur det, vid en prövning av om ett uttag av kupongskatt är förenligt med EUF-fördraget, ska avgöras om en utländsk juridisk person befinner sig i en situation som är objektivt jämförbar med situationen för en svensk juridisk person som uppvisar underskott vid inkomstbeskattningen (Mål nr 5585-23, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 3747-20).

Share Öppna i ny flik

Stort intresse för Öppen domstol

2024-03-18

 Lördagen den 9 mars anordnade Göta hovrätt och Kammarrätten i Jönköping Öppen domstol, för att visa upp vår nya domstolsbyggnad och berätta om våra domstolars verksamheter och viktiga roll i samhället.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål gällande bl.a. försök till mord och förberedelse till mord i Sundsvall

2024-03-18

 Datum för dom är flyttad till 27 mars 2024 kl. 11:00

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2024-03-15

 Migrationsöverdomstolen har meddelat prövningstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2024-03-14

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.