Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i målet om mord m.m. på Emporia

2023-09-01

 Malmö tingsrätt har i dag meddelat dom i målet om mord m.m. på köpcentret Emporia. En 16-åring döms för mord, försök till mord, grovt vapenbrott och framkallande av fara för annan till sluten ungdomsvård i fyra år.

Share Öppna i ny flik

Information om huvudförhandling angående försök till mord, grovt rån, grovt narkotikabrott m.m.

2023-08-30

 Den 5 september 2023 kl. 09.00 inleds en rättegång vid Södertörns tingsrätt där flera personer har åtalats för allvarlig brottslighet. Rättegången gäller ett åtal för mordförsök på en restaurang i Flemingsberg, Huddinge, den 2 december 2022 samt åtal för bl.a. grovt rån och grov narkotikabrottslighet på Drottningholm, Ekerö, den 15–16 januari 2023. Huvudförhandlingen beräknas pågå i fjorton dagar. Förhandlingen kommer att hållas i säkerhetssalen. Närmare information om vad som kommer att ske respektive förhandlingsdag finns i bifogad huvudförhandlingsplan.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål angående hets mot folkgrupp

2023-08-30

 Åklagaren har vid Linköpings tingsrätt väckt åtal för hets mot folkgrupp. Huvudförhandling i målet kommer att hållas den 28 september 2023 med start kl. 09:30 i Jönköpings tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Avgörande om brott mot lagen om straff för penningtvättsbrott inom ramen för advokatverksamhet

2023-08-30

 En advokat som på begäran av en klient gjort två överföringar från klientmedelskontot till andra än klienten har åtalats för grovt penningtvättsbrott och näringspenningtvätt. Högsta domstolen frikänner honom, på grund av bristande uppsåt, från grovt penningtvättsbrott men fäller honom till ansvar för näringspenningtvätt.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om bl.a. grova insiderbrott

2023-08-30

 

Ekobrottsmyndighetens finansmarknadskammare har väckt åtal mot 18 personer för insiderbrott kopplade till handel i ICA-aktien före ICA Gruppen AB köptes ut från börsen under hösten 2021. Tolv av de misstänkta åtalas för grova insiderbrott, övriga sex för insiderbrott av normalgraden. Åtalet omfattar också yrkanden om företagsbot för sju bolag samt näringsförbud mot tio av de misstänkta. Det finns också yrkanden om förverkanden mot de sju bolagen. Huvudförhandlingen inleds...

Share Öppna i ny flik

Konstnärlig gestaltning kan betraktas som en sådan tjänst som får direktupphandlas

2023-08-30

 Statens Konstråd har i en upphandling av konstnärlig gestaltning till byggnaden Park Central i Göteborg använt sig av direktupphandling och tecknat avtal med en konstnär. Kammarrätten bedömer att det inte finns skäl att ogiltigförklara avtalet.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-08-29

 För tio år sedan var Karin Borg notarie på Södertörns tingsrätt. Nu arbetar hon på Söderorts åklagarkammare och kommer ofta till tingsrätten i egenskap av åklagare. Men det var som notarie på Södertörn som Karin fick klart för sig att hon ville bli åklagare. Vad minns hon av notarietiden? Och hur kommer det sig att hon trivs så bra i rollen som åklagare? Domarbloggen har träffat Karin för att få veta mer.

Share Öppna i ny flik

Förkortad expeditionstid den 13-14 september

2023-08-29

 Onsdagen den 13 september och torsdagen den 14 september har kammarrätten expeditionstid mellan 8.00-12.00.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen avseende mord i Hammarby sjöstad är nu avslutad

2023-08-28

 I dag avslutade Stockholms tingsrätt huvudförhandlingen i det mål där en 15-åring står åtalad för mord på en annan 15-åring i Lumaparken, Hammarby sjöstad, den 26 maj 2023. Åtalet avser även ringa narkotikabrott.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om ersättning till offentligt biträde

2023-08-28

 Ersättning till offentligt biträde