Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Paralegalpraktikanter till Kammarrätten i Stockholm

2022-01-10

 Kammarrätten erbjuder två praktikplatser inför våren 2022.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om offentlig upphandling

2022-01-10

 Vid upphandling av ramavtal måste den största kvantitet eller det högsta värde som ramavtalet ska omfatta anges. Leverantörerna har i de aktuella fallen dock inte visat att avsaknad av uppgift om detta har medfört att de har lidit eller riskerar att lida skada.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2022-01-07

 En kortutgivares överföring till en nätverksoperatör av ett belopp motsvarande en kortinnehavares betalning med avdrag för en avgift innebär att utgivaren omsätter en tjänst.

Share Öppna i ny flik

Nytt Kompletterande pressmeddelande rörande huvudförhandlingen i mål om folkrättsbrott och grov krigsförbrytelse i Syrien

2022-01-07

 

Med ändring av vad som tidigare angetts ska huvudförhandling i målet äga rum följande dagar:

12-13, 19, 26 och 28 januari 2022.

Share Öppna i ny flik

Förhandling flyttas fram

2022-01-05

 Huvudförhandling i mål om bl.a. grova mutbrott, grova bokföringsbrott och trolöshet mot huvudman flyttas fram

Share Öppna i ny flik

Åtal har väckts avseende grovt folkrättsbrott och grov krigsförbrytelse i Syrien

2022-01-04

 

Bakgrund

Den 23 september 2021 häktades en kvinna på sannolika skäl misstänkt för folkrättsbrott, grovt brott, under perioden 2013-08-01 – 2014-06-30 i Syrien och för grov krigsförbrytelse under perioden 2014-07-01 – 2016-05-26 i Syrien. Åklagaren har idag väckt åtal.

De åtalade gärningarna

Enligt gärningsbeskrivningen ska kvinnan 2013 fört en son, född 2001, till Syrien trots sin vetskap om den väpnade konflikten där. Hon har i Syr...

Share Öppna i ny flik

43-åring man döms för omfattande sexualbrottslighet riktad mot barn på Filippinerna

2022-01-04

 En 43-årig man, som varit häktad sedan mars 2021, dömdes den 4 januari 2022 till fängelse i åtta år för ett stort antal fall av våldtäkt mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn, och grovt utnyttjande av barn för sexuell posering via Internet. Dessutom döms han för grovt barnpornografibrott, barnpornografibrott och sexuellt ofredande. Brotten hade begåtts mellan januari 2017 och mars 2021.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om folkbokföring

2022-01-04

 Högsta förvaltningsdomstolen har i målet tagit ställning till vilken betydelse en tingsrättsdom där det bestäms att en av föräldrarna ska vara s.k. boendeförälder har vid bedömningen av var ett barn ska vara folkbokfört.

Share Öppna i ny flik

Böter när hund kom lös och skadade granne

2021-12-30

 En person som lämnade en hund, en amerikansk bulldogg, i lägenheten utan att låsa dörren har gjort sig skyldig till vållande till kroppsskada när hunden tog sig ut i trapphuset och skadade en person där.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om mord på Årstabron avslutad

2021-12-30

 Huvudförhandlingen i målet om mord på Årstabron den 17 september 2020 avslutades under gårdagen och dom i målet kommer att meddelas den 19 januari 2022.