Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Möt kammarrättssekreterare Karl Bratt Rosén

2022-02-18

 Karl Bratt Rosén, kammarrättssekreterare och en av våra drygt 200 medarbetare, berättar om sitt uppdrag.

Share Öppna i ny flik

SL har behandlat personuppgifter i strid med EU:s dataskyddsförordning

2022-02-18

 Förvaltningsrätten anser att SL:s användning av kroppsburna kameror för att förebygga och dokumentera hot och våld varit förenlig med dataskyddsförordningen. Däremot har SL inte haft rätt att använda tekniken för att säkerställa identiteten på resenärer som ska betala tilläggsavgift och dessutom inte lämnat tillräcklig information, i rätt tid, till de som träffats av kamerabevakningen.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen i det så kallade Notviken-målet

2022-02-18

 Ytterligare förhandlingsdagar har tillkommit.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om mord avslutad

2022-02-18

 Dom meddelas den 4 mars klockan 14,00.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om gravrätt enligt begravningslagen

2022-02-18

 Fråga om förutsättningarna för en församling att ändra ett beslut enligt begravningslagen om vem som ska antecknas som gravrättsinnehavare samt om vilka krav som ställs på handläggningen av ärenden om övergång av gravrätt respektive upplåtelse av en ny gravrätt i samband med gravsättning (I och II).

Share Öppna i ny flik

Dom i ett mål om grov organiserad brottslighet i Stockholm

2022-02-18

 Målnummer B 9407-21 och B 3900-21 Svea hovrätt har i dag meddelat dom i ett mål om omfattande brottslighet inom ramen för ett kriminellt nätverk med koppling till Vårby i södra Stockholm. Hovrätten fastställer till största delen tingsrättens fällande dom och dömer ett stort antal personer till långa fängelsestraff för organiserad brottslighet under våren och försommaren 2020. Brottsligheten har rört grova brott som mordförsök, människorov, synnerligen grova vapenbrott, synnerligen grova narkotikabrott och hantering av sprängmedel. Den utpekade ledaren för nätverket får samma straff som i ting...

Share Öppna i ny flik

Bulletin AB försätts i konkurs

2022-02-18

 Stockholms tingsrätt har i dag den 18 februari 2022 försatt Bulletin AB i konkurs efter ansökan från en enskild borgenär. Som konkursförvaltare har advokaten Lars Ehrstedt förordnats.

Share Öppna i ny flik

Fällande dom för näringspenningtvätt

2022-02-17

 En styrelseledamot i ett aktiebolag som vid 25 tillfällen tog ut kontanter på sammanlagt drygt 2,7 miljoner kr från bolagets bankkonto och lämnade dem till en bekant har dömts för näringspenningtvätt.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2022-02-17

 Regeringen har den 17 februari 2022 utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Information om dom i målet avseende grovt folkrättsbrott och grov krigsförbrytelse i Syrien

2022-02-16

 

Tingsrätten har i dag beslutat att flytta fram tidpunkten när dom i målet ska meddelas till 2022-02-25, kl. 11.00.