Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Vite hindrade inte åtal för miljöbrott

2022-05-11

 En man hade förvarat ett antal uttjänta fordon på sin fastighet. Han förelades av kommunen att frakta bort fordonen. Därutöver åtalades han för att ha förvarat fordonen under en tidsperiod dessförinnan.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-05-11

 Veckans blogginlägg handlar om ordning och säkerhet under en förhandling i domstol. För att komma till rätta med ordningsstörningar kan rättens ordförande fatta olika slags beslut. - Det är en förutsättning för att domstolarna ska kunna genomföra sin verksamhet, säger Peter Krikström som har skrivit boken Ordning och säkerhet i domstol.

Share Öppna i ny flik

Åtal för flera fall av försök till mord m m vid en skola i Kristianstad

2022-05-11

 

Tingsrätten har tidigare publicerat pressmeddelande angående huvudförhandlingen i detta mål. I detta pressmeddelande har angivits att huvudförhandlingen i huvudsak kommer att vara offentlig. Med hänsyn till den uppmärksamhet målet hittills föranlett har emellertid fråga uppkommit om förhandlingen bör hållas inom stängda dörrar med stöd av 27 § andra stycket lagen (1964:67) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Mot bakgrund härav vill tingsrätten informera om a...

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt m.m.

2022-05-11

 Fråga om en anställds förvärv av s.k. syntetiska optioner från arbetsgivarens moderbolag, vilket har förenats med villkor bl.a. om rätt för utfärdaren att återköpa optionerna vid avslutad anställning, vid beskattningen ska anses utgöra förvärv av värdepapper (Mål nr 6234-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 513-21).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2022-05-10

 Migrationsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd i mål nr UM 2869-22.

Share Öppna i ny flik

Uppsatspraktik vid Kammarrätten i Stockholm

2022-05-10

 Kammarrätten står till förfogande för att ta emot en eller flera uppsatspraktikanter i tio veckor med början i september/oktober 2022.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten firar 200 år med öppet hus

2022-05-09

 På lördagen den 14 maj är det öppet hus hos Hovrätten över Skåne och Blekinge. Då erbjuds bland annat rättegångsspel, föreläsningar och en historisk utställning.

Share Öppna i ny flik

Helena Jäderblom i paneldebatt

2022-05-09

 HFD:s ordförande, justitierådet Helena Jäderblom, deltar på torsdag den 12 maj i fackförbundet Akavias seminarium om rättsstaten.

Share Öppna i ny flik

Åtal för flera fall av försök till mord m.m. vid en skola i Kristianstad

2022-05-09

 En person har åtalats vid Kristianstads tingsrätt för flera fall av försök till mord m m den 10 januari 2022. Huvudförhandling äger rum vid tingsrätten under fem, eventuellt sex, dagar med början den 17 maj 2022.

Share Öppna i ny flik

Skattetillägg sätts ned helt efter långsam handläggning

2022-05-09

 I målen har förvaltningsrätten gjort samma bedömning som Skatteverket i fråga om skattskyldigheten för resultatet i ett kommanditbolag. Förvaltningsrätten har däremot bedömt att den totala handläggningstiden varit oskäligt lång och att skattetillägget därför ska sättas ned till 0 kr.