Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-05-17

 Veckans inlägg är skrivet av domaren Caroline Holmberg. Inlägget handlar om lagen om vård av unga (LVU) som kan aktualiseras både i allmän domstol och i förvaltningsdomstol.

Share Öppna i ny flik

En läkare döms för vållande till annans död till villkorlig dom och dagsböter

2022-05-17

 Tingsrätten har den 17 maj 2022 meddelat dom i det mål där åklagaren har väckt åtal mot två läkare för vållande till annans död avseende en äldre kvinnlig patient.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten dömer en kvinna för mordet på sin bror

2022-05-17

 Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål där en kvinna har varit åtalad för att ha tagit livet av sin bror genom att ge honom en dödlig dos tabletter. Kvinnan dömdes för dråp i tingsrätten men hovrätten har nu ändrat domen och bedömt gärningen som mord. Påföljden har bestämts till fängelse i 12 år.

Share Öppna i ny flik

Fem sjukhus och regioner slipper sanktionsavgift enligt EU:s dataskyddsförordning

2022-05-16

 Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens och Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) beslut att fem sjukhus och regioner ska betala sanktionsavgift enligt EU:s dataskyddsförordning. Även IMY:s förelägganden om att brister ska åtgärdas upphävs utom i ett fall.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om överprövning av avtals giltighet

2022-05-16

 En ny leverantör som övertagit ett upphandlat ramavtal från en leverantör som försatts i konkurs, har ansetts inträda i dennes ställe till följd av företagsomstruktureringar på så sätt som krävs för att en ny upphandling av avtalet inte ska behöva göras.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om stöd vid korttidsarbete

2022-05-16

 Fråga om förutsättningarna för återkrav av stöd vid korttidsarbete efter beslut om utdelning (Mål nr 2552-22, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5335-21).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om stöd vid korttidsarbete

2022-05-16

 Fråga om förutsättningarna för återkrav av stöd vid korttidsarbete efter beslut om utdelning (Mål nr 7630-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3784-21).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2022-05-13

 Migrationsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd i mål nr UM 3049-22.

Share Öppna i ny flik

Årsarvode till en god man och förvaltare har undantagits från utmätning

2022-05-13

 Vid utmätning av bankmedel ska medel undantas så att gäldenären klarar sig under den månad som följer på utmätningen. Om det finns synnerliga skäl kan medel undantas för att klara behoven under mer än en månad. Vad som behövs under det kommande kvartalet kan då beaktas. Men det finns fall när behov ska beaktas för längre tid än så. Ett typfall är behovet att kunna betala arvode i efterskott till en god man eller förvaltare för gäldenären.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2022-05-12

 Regeringen har den 12 maj 2022 utnämnt: