Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2022-05-19

 Regeringen har den 19 maj 2022 utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Rättegången rörande grovt insiderbrott avseende insiderinformation om Fingerprint Cards AB är avslutad.

2022-05-19

 

Dom i målet meddelas den 22 juni 2022 kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om grov skadegörelse - Klotter

2022-05-19

 Tingsrätten har idag meddelat dom i ett mål gällande bland annat grov skadegörelse.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2022-05-18

 Rätt att ta del av allmän handling.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt och mervärdesskatt m.m.

2022-05-17

 Fråga om Bed and Breakfast-verksamhet som bedrivs i en privatbostadsfastighet ska beskattas i inkomstslaget kapital eller i inkomstslaget näringsverksamhet (Mål nr 7195-7196-21, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1226-1227-21).

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-05-17

 Veckans inlägg är skrivet av domaren Caroline Holmberg. Inlägget handlar om lagen om vård av unga (LVU) som kan aktualiseras både i allmän domstol och i förvaltningsdomstol.

Share Öppna i ny flik

En läkare döms för vållande till annans död till villkorlig dom och dagsböter

2022-05-17

 Tingsrätten har den 17 maj 2022 meddelat dom i det mål där åklagaren har väckt åtal mot två läkare för vållande till annans död avseende en äldre kvinnlig patient.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten dömer en kvinna för mordet på sin bror

2022-05-17

 Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål där en kvinna har varit åtalad för att ha tagit livet av sin bror genom att ge honom en dödlig dos tabletter. Kvinnan dömdes för dråp i tingsrätten men hovrätten har nu ändrat domen och bedömt gärningen som mord. Påföljden har bestämts till fängelse i 12 år.

Share Öppna i ny flik

Fem sjukhus och regioner slipper sanktionsavgift enligt EU:s dataskyddsförordning

2022-05-16

 Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens och Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) beslut att fem sjukhus och regioner ska betala sanktionsavgift enligt EU:s dataskyddsförordning. Även IMY:s förelägganden om att brister ska åtgärdas upphävs utom i ett fall.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om överprövning av avtals giltighet

2022-05-16

 En ny leverantör som övertagit ett upphandlat ramavtal från en leverantör som försatts i konkurs, har ansetts inträda i dennes ställe till följd av företagsomstruktureringar på så sätt som krävs för att en ny upphandling av avtalet inte ska behöva göras.