Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2022-10-14

 Ett s.k. upplevelsekort (citycard) har mervärdesskatterättsligt ansetts vara en flerfunktionsvoucher.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om energiskatt

2022-10-13

 Den förmånliga punktskatteregleringen för elektrisk kraft som har förbrukats i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet gäller oavsett om företaget huvudsakligen bedriver sådan verksamhet. Förhandsbesked om energiskatt.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2022-10-13

 Regeringen har utnämnt nya domare

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om punktskatt

2022-10-13

 Förhandsbesked om punktskatt.

Share Öppna i ny flik

Jägaren som skjutit grannens hund döms för brott

2022-10-13

 Jönköpings tingsrätt har i dag meddelat dom mot den jägare som åtalats för att ha skjutit grannens hund och i samband med det även skadat grannen och utsatt grannens dotter för fara.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bistånd till asylsökande enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

2022-10-13

 Fråga om en utlänning som har beviljats uppehållstillstånd och därefter ansöker om statusförklaring med stöd av utlänningslagen kan ha rätt till bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

Share Öppna i ny flik

Uppdaterad huvudförhandlingsplan i mål B 769-22

2022-10-13

 Förändringar uppstår löpande under huvudförhandlingen bland annat på grund av ny bevisning i form av målsägandeförhör med två personer.

Share Öppna i ny flik

Fängelse för skott på spårvagn

2022-10-13

 Tingsrätten har idag dömt en man till två och ett halvt års fängelse efter en händelse där en pistol avlossats på en spårvagn i Göteborg.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om ersättning enligt epizootilagen

2022-10-13

 Högsta förvaltningsdomstolen har prövat om ersättning för produktionsbortfall enligt epizootilagen (1999:657) kan utgå till annan än den som ett beslut om åtgärder enligt lagen riktats till.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-10-11

 I veckans inlägg får vi träffa Alexander Fassihi som har tillbringat två år i Kosovo. Alexander är en av ett flertal medarbetare som Sveriges Domstolar har skickat ut på utlandstjänstgöring. Det är Jens Kallmin på Domstolsverkets enhet för internationella relationer som har skrivit inlägget.