Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-05-20

 Regeringen har den 20 maj utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Dom i 24Money-målet

2021-05-20

 Hovrätten har i dag meddelat dom mot tre personer som åtalats för grov ekonomisk brottslighet under åren 2012–2017 (det s.k. 24-Moneymålet). Hovrätten dömer för ytterligare fall av grovt bokföringsbrott samt även för grov trolöshet mot huvudman och grov oredlighet mot borgenärer. Påföljderna för de tre tilltalade skärps och bestäms till fängelse i ett år, tre år respektive tre år och sex månader. De dömda åläggs också näringsförbud under tre år respektive fem år.

Share Öppna i ny flik

Nytt justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen

2021-05-20

 Regeringen har utnämnt Linda Haggren till justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2021-05-19

 Fråga om överklagbarhet av Migrationsverkets beslut eller ställningstagande i ärende om uppehållstillstånd för utlänning som utvisats på grund av brott.

Share Öppna i ny flik

Livstidsstraff för mord och mordförsök vid Långbergsskolan i Nyköping

2021-05-19

 Nyköpings tingsrätt har idag dömt en 24-årig man för mord och två mordförsök i september 2020 invid Långbergsskolan i Nyköping till livstids fängelse. En 21-årig man har dömts för skyddande av brottsling, grovt brott, till fängelse i fem månader. En 24-årig kvinna, också åtalad för skyddande av brottsling, grovt brott, har frikänts.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om prövningstillstånd i kammarrätt

2021-05-19

 Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd i kammarrätt i ett mål om återbetalning av assistansersättning.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om rättsprövning

2021-05-19

 Beslut i mål om rättsprövning.

Share Öppna i ny flik

Inför huvudförhandling i Vetlandamålet

2021-05-19

 Tingsrätten kommer att hålla huvudförhandling i målet den 21 och 24 maj samt den 2 och 3 juni 2021. Den 3 juni är en reservdag. Förhandlingen kommer att hållas i sal 1 i Jönköpings tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Upphävd detaljplan för Muminvärlden på Skutberget i Karlstad

2021-05-18

 Mark- och miljödomstolen har idag upphävt Karlstads kommuns beslut om att anta detaljplan för temapark med ett planerat Mumintema på Skutberget i Karlstads kommun.

Share Öppna i ny flik

Örebro tingsrätt meddelar dom i B 4515-20

2021-05-18

 Örebro tingsrätt meddelar idag dom mot fyra åtalade, två män och två kvinnor, för en dödsskjutning i Oxhagen i Örebro den 25 juli i fjol. Alla fyra döms till frihetsberövande påföljder och att betala skadestånd till den avlidnes dödsbo, sambo och föräldrar.