Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om bl.a. grova insiderbrott

2023-08-30

 

Ekobrottsmyndighetens finansmarknadskammare har väckt åtal mot 18 personer för insiderbrott kopplade till handel i ICA-aktien före ICA Gruppen AB köptes ut från börsen under hösten 2021. Tolv av de misstänkta åtalas för grova insiderbrott, övriga sex för insiderbrott av normalgraden. Åtalet omfattar också yrkanden om företagsbot för sju bolag samt näringsförbud mot tio av de misstänkta. Det finns också yrkanden om förverkanden mot de sju bolagen. Huvudförhandlingen inleds...

Share Öppna i ny flik

Konstnärlig gestaltning kan betraktas som en sådan tjänst som får direktupphandlas

2023-08-30

 Statens Konstråd har i en upphandling av konstnärlig gestaltning till byggnaden Park Central i Göteborg använt sig av direktupphandling och tecknat avtal med en konstnär. Kammarrätten bedömer att det inte finns skäl att ogiltigförklara avtalet.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-08-29

 För tio år sedan var Karin Borg notarie på Södertörns tingsrätt. Nu arbetar hon på Söderorts åklagarkammare och kommer ofta till tingsrätten i egenskap av åklagare. Men det var som notarie på Södertörn som Karin fick klart för sig att hon ville bli åklagare. Vad minns hon av notarietiden? Och hur kommer det sig att hon trivs så bra i rollen som åklagare? Domarbloggen har träffat Karin för att få veta mer.

Share Öppna i ny flik

Förkortad expeditionstid den 13-14 september

2023-08-29

 Onsdagen den 13 september och torsdagen den 14 september har kammarrätten expeditionstid mellan 8.00-12.00.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen avseende mord i Hammarby sjöstad är nu avslutad

2023-08-28

 I dag avslutade Stockholms tingsrätt huvudförhandlingen i det mål där en 15-åring står åtalad för mord på en annan 15-åring i Lumaparken, Hammarby sjöstad, den 26 maj 2023. Åtalet avser även ringa narkotikabrott.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om ersättning till offentligt biträde

2023-08-28

 Ersättning till offentligt biträde

Share Öppna i ny flik

Åtal för grov olovlig underrättelseverksamhet

2023-08-28

 Riksenheten för säkerhetsmål har i dag väckt åtal mot en man i 60-årsåldern för bl.a. grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige och grov olovlig underrättelseverksamhet mot främmande makt.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2023-08-28

 Migrationsverket kan besluta om att hålla kvar en asylsökande i förvar även om ett avvisningsbeslut har upphävts.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2023-08-28

 Fråga om avräkning enligt skatteavtalet med Italien för erlagd italiensk skatt avseende avsättningar till en tjänstepensionsförsäkring vid beskattningen av de utbetalningar som den skattskyldige senare erhåller från försäkringen. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

En man döms till 17 års fängelse för mord på ett studentboende i Kristianstad

2023-08-25

 Tingsrätten har i dag dömt en man för att ha mördat sin flickvän på ett studentboende i Kristianstad i december 2022. Mannen döms till 17 års fängelse.