Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om förvaring av skjutvapen

2023-05-19

 Vad som krävs för att det ska anses föreligga särskilda skäl för tillstånd att förvara skjutvapen hos någon annan (Mål nr 3630-22, Kammarrätten i Stockholms mål nr 8136-21).

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2023-05-19

 Förhandsbesked undanröjt och ansökan avvisad då klaganden i Högsta förvaltningsdomstolen ändrat beskrivningen av omständigheterna i förhållande till den beskrivning som lämnades inför Skatterättsnämndens prövning.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2023-05-19

 Ett offentligt biträde som förordnats för en förvarstagen person kan inte beviljas ersättning för arbete med att överklaga ett beslut om uppsikt som har fattats i samband med att förvarsbeslutet upphävts.

Share Öppna i ny flik

Bestämmelse i den svenska utlänningslagen strider mot EU-rätt

2023-05-19

 Migrationsdomstolen har upphävt ett beslut om avvisning och återreseförbud efter att ha begärt ett förhandsavgörande från EU-domstolen.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om människohandel

2023-05-17

 Åklagaren har vid Södertälje tingsrätt väckt åtal mot en person för män-niskohandel avseende elva personer. Huvudförhandling i målet kommer att pågå under cirka 20 dagar.

Share Öppna i ny flik

Information om huvudförhandling i mål om vållande till annans död

2023-05-17

 Nu är förhandlingen i mål om vållande till annans död avslutad.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord i Södertälje i oktober 2022

2023-05-17

 Måndagen den 22 maj kl. 09.00 inledes huvudförhandling i mål mot två män som står åtalade för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord den 6 oktober 2022 i Saltskog i Södertälje.

Share Öppna i ny flik

Beslut om komplettering av utredningen och tid för fortsatt huvudförhandling i mål om mord och försök till mord i Baronbackarna

2023-05-17

 Tingsrätten har beslutat att den rättspsykiatriska undersökningen av den åtalade mannen ska kompletteras. Tingsrätten kommer att fortsätta huvudförhandlingen den 14 juni 2023 kl. 13.00.

Share Öppna i ny flik

En tvist mellan ett verkstadsföretag och en underleverantör ska avgöras genom skiljeförfarande och inte av domstol

2023-05-17

 Ett verkstadsföretag och en underleverantör var oense om priset för levererade varor. Underleverantören begärde vid domstol att verkstadsföretaget skulle betala drygt 300 000 kr. Högsta domstolen har ansett att tvisten inte ska prövas av domstol, utan genom skiljeförfarande.

Share Öppna i ny flik

Dom i Svea hovrätts mål om grovt spioneri skjuts upp

2023-05-17

 Med ändring av vad som tidigare meddelats kommer dom i hovrättens mål om grovt spioneri att meddelas torsdagen den 25 maj 2023 kl. 13.00.