Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Domarutnämningar

2023-06-08

 Regeringen har den 8 juni 2023 utnämnt

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt meddelar dom i mål om insiderbrottslighet

2023-06-08

 Svea hovrätt har i dag meddelat dom i ett mål rörande insiderbrottslighet som skett under åren 2017–2018 i ett fastighetsbolag och ett danskt telekombolag. Hovrätten har prövat åtalet beträffande tretton personer, av vilka elva fälls. I förhållande till tingsrättens dom har ytterligare en person dömts och en frikänts. Hovrätten har också mildrat vissa påföljder.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om hantering av 380 kilo kokain som lastades av från ett fartyg i Göteborgs skärgård

2023-06-08

 Målet gäller hanteringen av cirka 380 kilo kokain som lastades av från ett fartyg till en mindre båt utanför Göteborg i maj 2020. Av narkotikan togs 330 kilo om hand, medan 50 kilo försvann i havet och delvis flöt i land vid ön Styrsö. Två män döms i hovrätten för synnerligen grovt narkotikabrott till fängelse 8 år respektive 5 år.

Share Öppna i ny flik

Även hovrätten dömer man för folkrättsbrott i Syrien

2023-06-08

 Hovrätten gör samma bedömning som tingsrätten och dömer en 44-årig man till fyra månaders fängelse.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen

2023-06-07

 Ansökningar om tillstånd att bedriva verksamhet i form av äldreboenden och hem för viss annan heldygnsvård återförvisade till tillståndsmyndigheten för förnyad handläggning.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2023-06-07

 Remissvar gällande Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans (SOU 2023:9)

Share Öppna i ny flik

Malmö tingsrätt flyttar till nytt hus

2023-06-07

 Under midsommarhelgen går flyttlasset från rådhuset till den nybyggda domstolsbyggnaden på Bangårdsplatsen 2, nära Malmö Central.

Share Öppna i ny flik

Fördelningsnyckeln ”först till kvarn” i ramavtal kan vara förenlig med LOU

2023-06-07

 Västerås kommun har i en upphandling av bemanning av socionomer använt sig av ett ramavtal med fastställda villkor som avropas med fördelningsnyckeln ”först till kvarn”. Kammarrätten bedömer att det inte finns skäl att ingripa mot upphandlingen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2023-06-07

 Ansökan om rättsprövning avseende beslut om fastställelse av väg- och järnvägsplan.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-06-07

 Den 29 maj varje år firas Veterandagen för att hylla de som bidrar med fredsbevarande insatser i olika delar av världen. Även i år deltog Sveriges Domstolar och i dagens blogginlägg kan du läsa mer om det och om Sveriges Domstolars internationella arbete.