Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-01-31

 Hur går det till när tingsrätten lämnar ett remissvar? Det berättar vi om i veckans blogginlägg. Vi berättar också om ett av våra senaste remissvar som handlar om ett förslag på hur vissa regler i föräldrabalken kan bli anpassade för olika familjekonstellationer på ett bättre sätt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2023-01-31

 Undantaget från skatteplikt i 3 kap. 9 § mervärdesskattelagen (1994:200) har inte ansetts omfatta en ursprunglig kreditgivare som överlåtit krediterna till ny kreditgivare och som förvaltar krediterna åt den nya kreditgivaren. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt fastställer friande dom om förtal på banderoller

2023-01-31

 Två personer som åtalats för bland annat grovt förtal av poliser för innehåll på banderoller som visades upp i AIK:s klack på Friends Arena 2019 frikändes av tingsrätten. Svea hovrätt har nu fastställt den friande domen.

Share Öppna i ny flik

Domstolsverket har agerat i strid med LOU vid genomförandet av en byggentreprenadupphandling

2023-01-30

 Förvaltningsrätten anser att Domstolsverket, genom att inte konkurrensutsätta samtliga delar av en upphandling, har genomfört en otillåten direktupphandling. Förvaltningsrätten anser därför att Konkurrensverket har haft skäl för att rikta kritik mot myndigheten.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2023-01-30

 Kompletterande bestämmelser till EU:s gaslagringsförordning

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2023-01-30

 Rätt att ta del av allmän handling.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisat överklagande i mål om personuppgiftsbehandling

2023-01-27

 Fråga om Integritetsskyddsmyndighetens beslut att avsluta ett tillsynsärende utan åtgärd är överklagbart (Mål nr 3691-22, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1426-22).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisat överklagande i mål om personuppgiftsbehandling

2023-01-27

 Fråga om Integritetsskyddsmyndighetens beslut att inte utreda ett klagomål vidare är överklagbart (Mål nr 6193-22, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2327-22).

Share Öppna i ny flik

Nu söker vi paralegalpraktikanter

2023-01-26

 Kammarrätten erbjuder två praktikplatser inför våren 2023.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen

2023-01-26

 Det strider mot lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor att pröva rätten till resor för en gymnasieelev, som inte fyllt 18 år och som bor växelvis hos sina föräldrar, i förhållande endast till den bostad där eleven är folkbokförd. Laglighetsprövning enligt kommunallagen.