Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2021-09-17

 Vissa läromedel som tillhandahålls på elektronisk väg har ansetts omfattas av den reducerade mervärdesskattesatsen 6 procent. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-09-16

 Regeringen har den 16 september 2021 utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om sanktionsavgift

2021-09-16

 Fråga om hur storleken på en sanktionsavgift enligt lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning ska bestämmas. (Mål nr 6143-6144-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7428-19 och 7429-19).

Share Öppna i ny flik

Positivt budgetbesked i Budgetpropositionen 2022

2021-09-15

 I dag släppte regeringen delar av budgetpropositionen, och anslaget Sveriges Domstolar tillförs 535 miljoner kronor för planeringsperioden 2022-2024 i ökade budgetramar.

Share Öppna i ny flik

Reviderad huvudförhandlingsplan i målet mot den s.k. Nytorgsmannen

2021-09-15

 Huvudförhandlingsplanen i målet mot den s.k. Nytorgsmannen har reviderats. Den nya planen bifogas här.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om folkbokföring

2021-09-15

 Beviskrav och bevisvärdering vid prövning av en begäran om att en person ska avregistreras från folkbokföringen på grund av att denne har avlidit utomlands.

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt söker en eller flera föredragande med inriktning mot Patent- och marknadsöverdomstolen.

2021-09-15

  Ta del av annonsen härhttps://www.domstol.se/

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2021-09-15

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Konsult döms till tre års fängelse för spioneri

2021-09-15

 Tingsrätten har idag dömt en 47-årig man till tre års fängelse för spioneri för att han anskaffat och lämnat ifrån sig företagshemligheter från lastbilstillverkaren Scania till en rysk ambassadtjänsteman. Mannen, som nekat till brott, var även åtalad för att ha gjort motsvarande med hemliga uppgifter från personbilstillverkaren Volvo men i den delen har tingsrätten frikänt honom.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om tillstånd till kamerabevakning

2021-09-14

 Tillstånd till kamerabevakning; fråga om förutsättningarna för att bevilja tillstånd till kamera-bevakning enligt 8 § kamerabevakningslagen (2018:1200). (Mål nr 5358-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2064-20).