Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Den tilltalade fick inte en rättvis rättegång – målet ska tas om

2024-03-20

 En läkare hördes som vittne i hovrätten via videolänk. Åklagaren och hovrätten men inte den tilltalade visste att läkaren var häktad. Åklagaren och den tilltalade var därför inte likställda i processen och den tilltalade hade inte fullgoda möjligheter att försvara sig mot åtalet.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2024-03-19

 Det förekommer att brottsmisstänkta som är i åldern 15 till 18 år häktas. Eftersom de inte är myndiga utan ska betraktas som barn finns det särskilda krav i lagen för att en häktning ska vara möjlig. I det här inlägget berättar domaren Fredrik Nydén om hur reglerna för häktning ser ut när det gäller barn.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om kupongskatt m.m.

2024-03-19

 Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd såvitt avser frågan hur det, vid en prövning av om ett uttag av kupongskatt är förenligt med EUF-fördraget, ska avgöras om en utländsk juridisk person befinner sig i en situation som är objektivt jämförbar med situationen för en svensk juridisk person som uppvisar underskott vid inkomstbeskattningen (Mål nr 5585-23, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 3747-20).

Share Öppna i ny flik

Stort intresse för Öppen domstol

2024-03-18

 Lördagen den 9 mars anordnade Göta hovrätt och Kammarrätten i Jönköping Öppen domstol, för att visa upp vår nya domstolsbyggnad och berätta om våra domstolars verksamheter och viktiga roll i samhället.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål gällande bl.a. försök till mord och förberedelse till mord i Sundsvall

2024-03-18

 Datum för dom är flyttad till 27 mars 2024 kl. 11:00

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2024-03-15

 Migrationsöverdomstolen har meddelat prövningstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2024-03-14

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2024-03-14

 Regeringen har den 14 mars 2024 utnämnt

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om umgängesbegränsning enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

2024-03-14

 Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd såvitt avser frågan om socialnämnden, när den unge är omhändertagen enligt 2 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, med stöd av 11 § fjärde stycket kan besluta om hur den unges umgänge med syskon ska utövas samt, under förutsättning att socialnämnden har rätt att fatta sådana beslut, om uppgiften kan delegeras till en anställd enligt reglerna om delegering i kommunallagen (2017:725) (Mål nr 7168-23, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 5677-23).

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om avvisad talan

2024-03-13

 Bestämmelsen i 44 § tredje stycket förvaltningsprocesslagen om när en handling som finns i domstolens postlåda anses inkommen är inte tillämplig när en handling skickas in digitalt utan bara när en handling har lagts i domstolens fysiska postlåda.