Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2024-06-04

 Mats Persson är egentligen domare på Allingsås tingsrätt men sedan två år tillbaka arbetar han i Kosovo som rättslig rådgivare. Han är utsänd av Domstolsverket och en stor del av hans arbete handlar om rättsstatsfrågor. Vill du veta mer? Läs vårens sista blogg!

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2024-06-03

 Migrationsöverdomstolen har meddelat prövningstillstånd i mål nr UM 3617-24

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2024-05-31

 Migrationsöverdomstolen har meddelat prövningstillstånd i mål nr UM 4827-24.

Share Öppna i ny flik

När är ett olaga hot grovt?

2024-05-31

 Högsta domstolen har prövat om en man som hotat en annan med en vinkelslip ska dömas för olaga hot av normalgraden eller för grovt olaga hot. Domstolen ansåg att vinkelslipen ska ses som ett vapen men att hotet inte var så akut eller överhängande som krävs för att döma för grovt brott.

Share Öppna i ny flik

Hovrättens mål B 834-24 (försök till mord m.m.)

2024-05-31

 Den 26 april 2024 meddelade Östersunds tingsrätt dom i mål som gällde åtal för försök till mord, grovt sabotage mot blåljusverksamhet och grovt vapenbrott m.m. Huvuddelen av de åtalade gärningarna ska ha skett i samband med en polisjakt i Östersund. Tingsrätten dömde de tilltalade bl.a. för grovt hot mot tjänsteman samt medhjälp till grovt hot mot tjänsteman, grovt blåljussabotage och grovt vapenbrott. Tingsrättens dom har överklagats av åklagaren, målsägandena och de tilltalade. Målet kommer nu att prövas av hovrätten.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2024-05-31

 Migrationsöverdomstolen avslår ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning eftersom en av makarna är under 21 år.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om omvårdnadsbidrag

2024-05-31

 Dom i mål om omvårdnadsbidrag

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om inkomstskatt m.m.

2024-05-31

 Den fråga i målen som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om justering av skattebelopp enligt artikel 9.2 i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet kan genomföras av domstol (Mål nr 1348--1349-24, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7076-7077-21).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om arbetsgivaravgifter samt skattetillägg

2024-05-29

 Ett fåmansföretag har betalat och felaktigt kostnadsfört ett annat bolags utgifter. Fråga om huvudaktieägaren ska anses ha tagit ut medlen ur bolaget och av det skälet beskattas för dem (jfr RÅ80 1:56) och, om så är fallet, om de uttagna medlen ska ligga till grund för uttag av arbetsgivaravgifter (Mål nr 6107-6109-23, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 25-34-22).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt

2024-05-29

 Ett fåmansföretag har betalat och felaktigt kostnadsfört ett annat bolags utgifter. Fråga om huvudaktieägaren ska anses ha tagit ut medlen ur bolaget och av det skälet beskattas för dem (jfr RÅ80 1:56) och, om så är fallet, om de uttagna medlen ska beskattas som lön eller som utdelning (Mål nr 6110-6111-23, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 35-36-22).