Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Två personer häktade för grov obehörig befattning med hemlig uppgift

2023-10-20

 Tingsrätten har i dag häktat två personer misstänkta för grov obehörig befattning med hemlig uppgift i Storstockholmsområdet under 2023.

Share Öppna i ny flik

Uppmärksammat mål där fråga hänskjutits från Nacka tingsrätt

2023-10-20

 I ett uppmärksammat mål, där det har väckts en grupptalan mot staten om klimatet (det s.k. Auroramålet), har Nacka tingsrätt i dag beslutat att hänskjuta en viss fråga till prövning av Högsta domstolen.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2023-10-20

 Regeringen har den 19 oktober utnämnt

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten hänskjuter fråga till Högsta domstolen i uppmärksammat klimatmål

2023-10-20

 I ett uppmärksammat mål om åtgärder för att nå klimatmål har tingsrätten i dag hänskjutit en fråga till Högsta domstolen. Tingsrätten har bett om vägledning i frågan om talan kan och ska prövas i domstol över huvud taget.

Share Öppna i ny flik

Pressträff när domen i Vetlandamålet meddelas

2023-10-20

 Dom i Vetlandamålet kommer att meddelas den 25 oktober 2023 kl. 13.00. Strax därefter, kl.13.10, kommer juristdomarna i rätten att hålla pressträff och redogöra för huvuddragen i domen. Pressträffen hålls i hovrättens lokaler, sal 2.

Share Öppna i ny flik

Häktning för anstiftan av mord m.m.

2023-10-17

 Tingsrätten har idag häktat två personer. Den ena person är på sannolika skäl misstänkt för bl.a. anstiftan av mord och anstiftan av försök till mord i två fall den 12 oktober 2023 i Västberga samt för anstiftan av mord i två fall den 13 oktober 2023 i Tullinge. Den andra personen är på sannolika skäl misstänkt för bl.a. medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord i två fall den 12 oktober 2023 i Västberga samt för medhjälp till mord i två fall den 13 oktober 2023 i Tullinge.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-10-17

 Som ett led i tingsrättens arbete med förtroendefrågor är det nu på nytt dags för brukarundersökningar i november. Det är medarbetarna på domstolen som genomför brukarundersökningarna och resultatet av undersökningarna leder ofta till en rad förbättringsåtgärder när det gäller vårt bemötande av de människor som kommer till domstolen. I veckans inlägg kan du läsa om förberedelserna inför en brukarundersökning, genomförandet och hur vi så småningom kommer att arbeta vidare med resultatet av vår brukarundersökning.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt m.m.

2023-10-17

 Fråga om förutsättningarna för att neka avdrag för ingående mervärdesskatt i en tävlingsverksamhet med hästar som av Skatteverket har registrerats till mervärdesskatt men där rättsläget beträffande sådan verksamhet förändrats efter tidpunkten för registreringen (Mål nr 2192-23, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 2781-22).

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om licensjakt efter björn

2023-10-17

 Beslut angående licensjakt efter björn.

Share Öppna i ny flik

Information i mål B 854-23 (mord m.m. i Kramfors kommun)

2023-10-17

 Praktisk information inför den kommande huvudförhandlingen