Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Skärpt straff för grova vishingbedrägerier

2023-07-14

 Hovrätten har idag skärpt straffet för en 41-årig man som haft en ledande roll i 18 grova bedrägerier riktade mot äldre personer. Hovrätten dömer mannen till fängelse i 4 år och 4 månader och har beslutat att han ska vara fortsatt häktad.

Share Öppna i ny flik

Även hovrätten dömer fyra tonåringar för grovt sabotage mot blåljusverksamhet

2023-07-14

 Hovrätten fastställer i stort tingsrättens fällande dom beträffande fyra ungdomar som deltog i stenkastning mot polisen vid demonstrationer mot Rasmus Paludan i Malmö påsken 2022.

Share Öppna i ny flik

Lämna urinprov utan kläder att skyla sig med – ett krav i strid med lagen

2023-07-14

 Kriminalvården meddelade en intagen en varning för att denne inte ville lämna urinprov enligt anvisat krav. Kammarrätten menar att kravet inte var motiverat i det enskilda fallet.

Share Öppna i ny flik

Tre döms till fängelse för mord

2023-07-14

 Den 13 februari överfölls en man av tre maskerade personer i i sitt hem i Malå och utsattes för knivvåld. Mannen avled av skadorna. Tingsrätten dömer tre personer för mord och en person för grovt skyddande av brottsling.

Share Öppna i ny flik

Mark- och miljödomstolen ger tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid Forsmarks industrihamn

2023-07-13

 

Miljötillståndet ger Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) rätt att bygga ut hamnen och fortsätta bedriva hamnverksamhet inom hamnområdet. Tillståndsdomen innehåller även miljövillkor ifråga om t.ex. buller, behandling av dagvatten samt skyddsåtgärder för att minimera risk på negativ påverkan vid grumlande arbeten. Tillståndet kan tas i anspråk omedelbart även om domen överklagas.

Syftet med SKB:s ansökan har varit att få ett miljötillstånd till hamn...

Share Öppna i ny flik

Fyra personer döms till långa fängelsestraff för narkotikabrottslighet

2023-07-13

 Fyra män döms även i hovrätten för bland annat grovt narkotikabrott avseende hantering av kokain, amfetamin och cannabis.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2023-07-13

 

Regeringen har den 13 juli 2023 utnämnt 

  • Alicia Dassoum Lundberg på en tidsbegränsad anställning som hovrättsråd i
    Hovrätten för Övre Norrland.

Share Öppna i ny flik

Anstånd under pågående löneutmätning har beviljats för bland annat betalning av en skuld som avsåg tidigare akut tandvård

2023-07-13

 En gäldenär vars lön utmättes behövde viss omfattande tandvård. Kronofogdemyndigheten hade godtagit att kostnaden för vården undantogs från löneutmätning. Vårdgivaren krävde dock att gäldenären skulle betala tidigare uppkommen skuld avseende akut tandvård för att den fortsatta vården skulle inledas. Högsta domstolen har beviljat anstånd under löneutmätningen för att gäldenären ska kunna betala skulden.

Share Öppna i ny flik

Hinder mot utlämning till Turkiet

2023-07-13

 Turkiet har begärt att två turkiska medborgare ska utlämnas. I det ena fallet begärs utlämning för verkställighet av ett fängelsestraff och i det andra för lagföring. Högsta domstolen har i yttrande till regeringen förklarat att det i båda fallen finns hinder mot utlämning.

Share Öppna i ny flik

Information om mål B 198-23

2023-07-13

 

Tingsrätten behöver ytterligare tid för att färdigställa domen. Dom i mål B 198-23 kommer att meddelas den 14 juli 2023 kl. 11.00.