Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Hudiksvalls tingsrätt blir Hälsinglands tingsrätt

2022-11-01

 Hudiksvalls tingsrätt byter namn till Hälsinglands tingsrätt. Det nya namnet träder i kraft 1 november 2022. Beslut om att ändra tingsrättens namn fattades av regeringen i juli 2022. Bakgrunden till namnbytet är bland annat att förtydliga att tingsrättens dom-krets inte endast omfattar Hudiksvalls kommun utan även övriga kommuner i Hälsingland. Namnändringen ligger också i linje med en av hävd tillämpad namnpraxis; en praxis som återupptagits under senare års sammanslagningar av domstolar. - Det känns naturligt att byta namn nu när vi så småningom byter lokaler ef-tersom namnfrågan int...

Share Öppna i ny flik

Hudiksvalls tingsrätt blir Hälsinglands tingsrätt

2022-11-01

 Hudiksvalls tingsrätt byter namn till Hälsinglands tingsrätt. Det nya namnet träder i kraft idag, 1 november 2022. Beslut om att ändra tingsrättens namn fattades av regeringen i juli 2022. Bakgrunden till namnbytet är bland annat att förtydliga att tingsrättens domkrets inte endast omfattar Hudiksvalls kommun utan även övriga kommuner i Hälsingland. - Det känns naturligt att byta namn nu när vi så småningom byter lokaler eftersom namnfrågan inte kom upp när den sista sammanslagningen av domstolar i Hälsingland genomfördes 2005, säger Christian von Szalay, lagman och domstolschef vid Hudiksv...

Share Öppna i ny flik

Åtal har väckts i mål om grovt sabotage mot blåljusverksamhet

2022-10-28

 Åklagaren har väckt åtal mot fem personer för grovt sabotage mot blåljusverksamhet under påskhelgen.

Share Öppna i ny flik

Också hovrätten dömer tre män för att ha bedragit en äldre man på hans bostadsrätt

2022-10-28

 Hovrätten över Skåne och Blekinge har idag meddelat dom om grovt bedrägeri i samband med gåva av en bostadsrätt i Malmö. Liksom tingsrätten dömer hovrätten de tre åtalade männen till tre års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om omvårdnadsbidrag

2022-10-27

 Fråga om hur rätten till omvårdnadsbidrag ska bedömas för föräldrar till barn med grav hörselnedsättning.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om friskola

2022-10-27

 Kammarrätten har meddelat dom i målet som rör Föreningen Framstegsskolan i Göteborg. Domen innebär att föreningens rätt att bedriva skolverksamhet upphör vid utgången av höstterminen 2022.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om ersättning till offentligt biträde

2022-10-26

 Fråga om ett offentligt biträde kan förväntas använda restid för arbete vid bedömningen av rätten till ersättning för tidsspillan. (Mål nr 2903-22, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1429-22).

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om placering enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

2022-10-26

 Ett placeringsbeslut som fattas när den unge är omedelbart omhändertagen enligt LVU är överklagbart.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-10-26

 Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Share Öppna i ny flik

Anställd på HVB-hem dömd till fängelse för bland annat våldtäkt mot barn

2022-10-26

 En intagen flicka på ett HVB-hem har utsatts för sexuella övergrepp av en anställd på hemmet. Mannen döms för bland annat våldtäkt mot barn till 5 års fängelse.