Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Hovrätten söker administrativ assessor

2022-05-06

 Som administrativ assessor biträder du presidenten och den administrativa direktören med juridiska och administrativa uppgifter.

Share Öppna i ny flik

Upphävd detaljplan för Västerport i Varberg

2022-05-06

 Mark- och miljödomstolen upphäver en detaljplan för att utveckla den nya stadsdelen Västerport i Varberg.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om upphandlingsskadeavgift

2022-05-06

 Det har inte ansetts utgöra en försvårande omständighet vid bestämmandet av upphandlingsskadeavgiftens storlek att den upphandlande myndigheten har fortsatt att följa ett ingånget avtal även sedan en dom om ogiltigförklaring av avtalet meddelats. När avtalet fullgjordes hade ogiltighetsdomen inte fått laga kraft och det hade inte fattats något interimistiskt beslut om att avtalet inte fick fullgöras.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bostadstillägg

2022-05-06

 Fråga om värdet av en bostad som tidigare var permanentbostad ska beaktas vid prövning under efterföljande år av rätten till bostadstillägg för en ny permanentbostad.

Share Öppna i ny flik

Polisen skulle ha beviljat tillstånd till allmän sammankomst i Borås men hade rätt att avslå i Hjällbo centrum och på Angereds torg

2022-05-06

 Polismyndigheten har avslagit en persons ansökningar om att få hålla allmänna sammankomster i Borås den 29 april 2022 och i Hjällbo Centrum samt på Angereds torg den 26 februari 2022.

Share Öppna i ny flik

Två män döms till fängelse och ska betala miljonbelopp till staten

2022-05-06

 Tingsrätten dömer två män för grovt narkotikabrott vid två tillfällen. Förutom fängelsestraff förlorar de pengar och ägodelar för minst 2,4 miljoner kronor.

Share Öppna i ny flik

Brandskada som vållats av andrahandshyresgäst var förstahandshyresgästens ansvar

2022-05-05

 Migrationsverket hyrde enligt ett hyresavtal en lägenhet av en fastighetsägare, vilken användes som bostad för asylsökande. En boende i lägenheten anlade en brand som föranledde skador för drygt 475 000 kr.

Share Öppna i ny flik

Dom den 31 maj i mål om skjutning på köpcentrum i Kristianstad

2022-05-04

 En tilltalad är kvar i häkte i väntan på domen, medan två inte längre är häktade.

Share Öppna i ny flik

Rättegången i målet om grovt folkrättsbrott och mord i Iran 1988 är avslutad

2022-05-04

 Stockholms tingsrätt, avdelning 4.

Share Öppna i ny flik

The trial in the case regarding serious crime against international law and murder in Iran during 1988 is concluded

2022-05-04

 Stockholm District Court, Section 4