Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bland annat människorov av en känd rapartist

2023-02-20

 Tingsrätten har i dag dömt en man för flera brott mot en känd rapartist.

Share Öppna i ny flik

Även hovrätten dömer en man för mordförsök på ett hotell i Malmö

2023-02-20

 Hovrätten har i dag meddelat dom i målet om mordförsök på en kvinna som den 5 maj 2022 hittades svårt knivskuren på taket till ett hotell i Malmö. Hovrätten gör samma bedömning som tingsrätten i skuldfrågan och dömer en 23-årig man för mordförsöket. Hovrätten sänker straffet till fängelse i 15 år men fastställer beslutet att utvisa mannen från Sverige på livstid.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2023-02-17

 Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd i mål nr UM 11860-22.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2023-02-17

 För att en anställning ska kunna ligga till grund för ett permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen måste den ha förelegat redan när det tidigare tidsbegränsade uppehållstillståndet löpte ut.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2023-02-17

 Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd i mål nr UM 11835-22.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2023-02-16

 Migrationsöverdomstolen har meddelat prövningstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Tillstånd krävdes inte för innehav av luftrevolver

2023-02-16

 En man åtalades för ringa vapenbrott genom innehav av en luftrevolver och två burkar pepparspray. Han frias för innehavet av luftrevolvern då den omfattas av ett undantag från kravet på tillstånd för innehav av vapen.

Share Öppna i ny flik

Nytt prejudikat om rättegångskostnader

2023-02-16

 En privatperson har ansetts ha rätt till ersättning för rättegångskostnad avseende eget arbete.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2023-02-16

 Regeringen har den 16 februari 2023 utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om svenskt medborgarskap

2023-02-16

 En utländsk medborgare som är medföljande till en svensk ambassadanställd får inte räkna in tiden utomlands som hemvist i Sverige vid prövningen av ansökan om svenskt medborgarskap