Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2021-03-09

Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Länk till den engelskspråkiga webbplatsen:

Supreme Administrative Court”