Vårdnadshavares behörighet att föra barnets talan om underhållsbidrag för förfluten tid

2024-07-02

Ett barn bodde, efter att vårdnadshavarna separerat, först växelvis hos dem båda och därefter bara hos den ena av dem. Högsta domstolen har i dag meddelat ett beslut som innebär att den vårdnadshavare som barnet inte längre bor hos är behörig att föra en talan om underhållsbidrag avseende den tid när barnet bodde växelvis hos föräldrarna.