Välkommen ökning av medel i en ekonomiskt utmanande tid

2023-09-20

– Vi välkomnar tillskottet. Det ekonomiska klimatet har på kort tid blivit tuffare, exempelvis gällande inflation och räntehöjningar, något som även vi inom Sveriges Domstolar påverkas av, säger Thomas Rolén, generaldirektör.

I en ekonomiskt utmanande tid ger tillskottet Sveriges Domstolar bättre förutsättningar att hantera de kostnadsökningar vi alla drabbats av.

– Tillskottet visar att vår verksamhet är prioriterad, under 2020-2025 har 975 miljoner anslagits Sveriges Domstolar. Det är också viktigt att satsningar sker inom hela rättsväsendet och att det blir en balans så att inte någon myndighet blir en ”trång sektor”, fortsätter Thomas Rolén.

Att få långsiktiga anslag är avgörande för att lyckas med kompetens-försörjningen framför allt när det gäller rekrytering av ordinarie domare.

– Den ekonomiska förstärkningen ger oss fortsatt möjlighet att öka resurserna till domstolarna, vilket är av stor betydelse. En av de centrala utmaningarna inom Sveriges Domstolar är att fortsatt kunna möta måltillströmningen, säger Maria Isaksson, tillförordnad ekonomidirektör.

Sveriges Domstolar får också mer pengar till anslaget rättsliga biträden. Pengarna används till exempelvis till offentliga försvarare, målsägandebiträden och tolkar etcetera. Även anslaget för domstolsprövning i utlänningsmål får tillskott 2026.