Uppsatspraktik vid Kammarrätten i Stockholm

2022-10-05

Som uppsatspraktikant får du en inblick i domstolens verksamhet genom praktiskt arbete. Handläggningen är huvudsakligen skriftlig och målen avgörs vanligen av två eller tre domare efter muntlig föredragning.

Du handlägger och föredrar mål för avgörande på samma sätt som domstolens fiskaler och föredragande jurister. De mål som du får arbeta med kan anpassas efter det ämne som du avser att behandla i din uppsats. Sökande som planerar att skriva uppsats med anknytning till de målområden som kammarrätten handlägger har företräde vid antagning.

Praktikanten får ingen lön eller annan ersättning från kammarrätten under praktiken.

Praktikanten ska vara personskadeförsäkrad genom universitet.

Ansökan

Ansökan med personligt brev, CV och betyg från juristutbildningen ska ha kommit in till kammarrätten med e-post på adressen kammarrattenistockholm@dom.se senast den 19 oktober 2022. Märk ansökan med diarienr KST 2022/350.

Kommunikation med anledning av ansökan sker i första hand via e-post.

Varmt välkommen med din ansökan!