Uppdaterad information om Vetlandamålet

2021-06-01

Med hänsyn till den rådande corona-pandemin är antalet åhörarplatser i förhandlingssalen begränsat till 18 platser. Det kommer inte att finnas möjlighet att följa förhandlingen från annan sal. De som sedan tidigare har bokat plats till rättegångens början har fortsatt plats den 2 juni.

Förhandlingen den 2 juni planeras att inledas med förhör med den tilltalade. Därefter kommer enligt plan ett åtal avseende ringa narkotikabrott att handläggas, varefter genomgång av personalia och slutanföranden kommer att äga rum. Några exakta tider för när de olika delarna kommer att ske kan inte anges, utan följer processens gång.

Elektronisk utrustning som kan användas för att ta upp bild (t.ex. de flesta mobiltelefoner) ska vara avstängd och undanstoppad under förhandlingen, om inte åhöraren har efterfrågat, och av rättens ordförande fått, särskilt tillstånd för att använda utrustningen. Ytterligare eller justerade ordningsregler kan, i vanlig ordning, meddelas under rättegången.