Två män döms till fängelse och ska betala miljonbelopp till staten

2022-05-06

De två männen, 27 och 32 år gamla, döms för att ha köpt, transporterat och sålt två partier med hasch under 2020. Bevisningen består framför allt av meddelanden och annan information som kommer från en krypterad kommunikationstjänst (encrochat).

Tingsrätten dömer 27-åringen till fängelse i sex år och åtta månader. 32-åringen döms till fängelse i två år och åtta månader. Skillnaden beror främst på att båda männen har dömts i andra rättegångar efter att dessa brott hade begåtts. Tingsrätten måste därför lägga samman straffet med de tidigare utdömda och komma fram till ett sammanlagt straff för all brottslighet. Därefter dömer tingsrätten ut ett kompletterande fängelsestraff.

Förutom fängelsestraff ska de båda männen även fråntas vinsten från narkotikahandeln. Det är totalt 1,8 miljoner kronor som ska gå till staten. I 27-åringens fall har åklagaren även bevisat att mannen köpt en fastighet för pengar som klart mer sannolikt kommer från kriminell verksamhet. Därför ska han fråntas övervärdet av fastigheten, motsvarande drygt en halv miljon kronor.

Polisen har även beslagtagit en stor mängd föremål i form av bland annat smycken och kläder från 27-åringen. Åklagaren har yrkat att också dessa ska fråntas honom.

Tingsrätten har gått igenom samtliga föremål som beslagtagits och gjort en bedömning för vart och ett av dessa. Vid bedömningen har tingsrätten kommit fram till att drygt 20 föremål sannolikt har köpts för pengar som kommer från brottslig verksamhet. Dessa föremål ska därför förverkas, det vill säga att de tillfaller staten. Övriga föremål kan 27-åringen ha fått eller själv köpt på annat sätt och dessa får han behålla.

Tingsrätten friar en kvinna, närstående till 27-åringen, från penningtvättsbrott.

Rätten var enig.

Tingsrättens dom är en deldom då det i målet även förekommer en misstänkt som är häktad i sin frånvaro.