Två män döms för bland annat grov våldtäkt mot barn och grovt barnpornografibrott

2021-12-08

Tingsrätten dömer en 38-årig man bosatt i Stockholm för 24 sexualbrott, bland annat för tio grova våldtäkter, varav två tillsammans med en 35-årig Eskilstunabo, och fem grova sexuella övergrepp. Han döms även för grovt barnpornografibrott. Straffet bestäms till fängelse elva år och sex månader.

Den 35-årige Eskilstunabon döms även för ett fall av grovt sexuellt övergrepp, sexuellt ofredande, smuggling och grovt barnpornografibrott avseende 1,2 miljoner barnpornografiska filer, varav drygt 135 000 filmer. Straffet bestäms till fängelse tio år och sex månader.

- Tingsrätten har bedömt att den bevisning åklagarna presenterat varit omfattande, och att den entydigt visat att barnen varit utsatta för allvarliga övergrepp under lång tid. Huvuddelen av åtalet har byggt på målsägandenas egna ord, som tingsrätten satt stor tilltro till. Att 38-åringen varit närstående till barnen har naturligtvis varit en försvårande omständighet när straffet bestämts, säger rättens ordförande rådmannen Immanuel Winbergh.

En del av bevisningen i målet kommer från infiltrationsåtgärder som polisen riktat mot Eskilstunabon på den anonyma delen av internet, det så kallade darknet, och genom möten genom en polisinfiltratör. Insatsen ledde sedermera till att även den 38-årige mannen och målsägandena kunde identifieras. De tilltalade har under rättegången invänt att de utsatts för otillåten provokation under polisinsatsen.

- Eftersom åklagarna noggrant visat hur infiltrationsinsatsen beslutats, genomförts och dokumenterats har domstolen kunnat bilda sig en god uppfattning över åtgärderna. Tingsrätten har bedömt att de tilltalade inte provocerats att begå något brott, och att det helt saknas anledning att ifrågasätta den bevisning som tagits fram via infiltrationsinsatsen, säger Immanuel Winbergh.

Männen ska betala sammanlagt drygt en miljon kronor i skadestånd till målsägandena.