Två döms för synnerligen grovt narkotikabrott rörande 47 kilo kokain

2023-05-12

På natten mellan den 13 och 14 december 2022 såg spanare i Helsingborgs hamn hur de båda männen bar med sig tre tunga väskor ut från hamnen. De kunde senare gripas utanför hamnen. Det visade sig att de hade hämtat 47 förpackningar med vardera ett kilo kokain från en sydamerikansk fruktcontainer.

En av männen påstår att han trodde förpackningarna innehöll cannabis och att han utfört jobbet för att betala av en skuld. Den andra mannen påstår att han inte har känt till vad förpackningarna innehöll utan bara var där för att hjälpa sin vän.

Tingsrätten anser att detta är bortförklaringar. De båda männen har rest till ett för dem främmande land där de nattetid tagit sig in på ett avspärrat område som det varit förbjudet att uppehålla sig på. De har letat upp rätt container, brutit sig in i den, tagit förpackningarna och lagt i väskor som de sedan burit ut från hamnen. Tingsrätten kan konstatera att det har varit fråga om ett uppdrag som måste ha krävt omfattande instruktioner och det har även innefattat inköp av vissa verktyg. 

Tingsrätten menar att mycket talar för att de två männen känt till vad som funnits i paketen eller att de i vart fall borde förstått att det varit kokain. Det innebär att de åtminstone har det som kallas likgiltighetsuppsåt.

Båda männen döms för synnerligen grovt narkotikabrott till fängelse i sju år och sex månader. De utvisas även på livstid.

En nämndeman är skiljaktig och anser, med hänsyn till den stora mängden kokain som det rört sig om, att påföljden ska bestämmas till åtta års fängelse.