Två ansvariga för Korpbergets Behandlingscenter AB döms för vållande till annans död.

2023-06-22

Tingsrätten anser att de två dömda haft ett ansvar att se till att den intagne fick den medicinska bedömning, vård och tillsyn han behövde när han togs emot och befann sig på behandlings-hemmet särskilt mot bakgrund av att de visste att han var påverkad av droger. Genom att inte vidta tillräckliga åtgärder har de av oaktsamhet orsakat den intagnes död. Påföljden bestäms till villkorlig dom. De ska även betala skadestånd till anhöriga. En tredje person frikänns från åtalet.

– Med den information som de två dömda hade borde de ha vidtagit ytterligare åtgärder i form av tillsyn och medicinsk bedömning. De var medvetna om att det fanns en risk för att den intagne kunde dö om han inte fick nödvändig hjälp i tid. De har därför av oaktsamhet orsakat hans död.