Tre personer döms för organiserad narkotikahantering

2023-06-28

En av de två männen har haft en ledande roll i gruppen och döms till fängelse i sju år. Den andra mannen, som har agerat på uppdrag av ”ledaren” och exempelvis verkställt överlåtelser, döms till fängelse i sex år. I det straffet ingår en skyddstillsyn som han dömts till tidigare och som nu undanröjs. Kvinnans roll i gruppen har varit mer underordnad genom att hon bland annat har varit chaufför och lånat ut sitt vindsförråd för förvaring av stora mängder narkotika. Hon döms därför till fängelse i fyra år.

– Alla tre har haft centrala och aktiva roller. Straffvärdet höjs av att hanteringen har utgjort led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning och uppenbarligen syftat till handel med narkotika, säger Maria Hallqvist, chefsrådman.

Utredningen har varit omfattande. Bland annat har polisens spanare visuellt kunnat följa och kontrollera de uppdrag som ”ledaren” lämnat och som parallellt framgått genom hemlig dataavläsning och telefonavlyssning.

Ytterligare två personer, en kvinna och en man, döms till fängelsestraff för grovt narkotikabrott respektive narkotikabrott kopplade till de tre personernas gemensamma narkotikahantering. Kvinnan döms därutöver för ytterligare narkotikahantering.

Mannen som har haft den verkställande rollen döms också för att på egen hand ha överlåtit narkotika till tre personer. Två av dessa köpare döms också genom den här domen till fängelsestraff för narkotikabrott.