Tre män från det åklagarna kallat Rissnenätverket döms till fängelsestraff för förberedelse till mord och grova vapenbrott

2021-07-16

Tingsrätten dömer en 34-årig man till sju års fängelse för förberedelse till mord i två fall och medhjälp till grovt vapenbrott. Mannen har nyligen dömts av Södertörns tingsrätt för inblandning i brott som utförts av det s.k. Vårbynätverket. En numera 22-årig man döms till sex och ett halvt års fängelse för förberedelse till mord i två fall, grovt vapenbrott och medhjälp till grovt vapenbrott. En numera 21-årig man döms till fem års fängelse för förberedelse till mord i två fall och medhjälp till grovt vapenbrott i två fall.

En 30-årig man från Borås döms till två och ett halvt års fängelse för anstiftan av grovt vapenbrott. En 26-åring från Borås döms till sex års fängelse för grovt vapenbrott och grovt narkotikabrott.

– Detta är brott som polis och åklagare kommit på spåren till stor del tack vare s.k. Encrobevisning, säger rådmannen Örjan Härneskog. Encrochattarna har haft stor betydelse för åklagarnas möjlighet att styrka åtalen. Tingsrätten anser att meddelandena har ett betydande bevisvärde så länge de är lätta att läsa och förstå innebörden av.

– Domen visar också att personer med en kriminell livsstil från Stockholmsområdet ställt sina resurser till förfogande för att begå eller underlätta för andra att begå allvarliga våldsbrott ute i landet, i det här fallet i Borås, Solna och i Uppsala. Encrochatmaterialet har gett rättsvårdande myndigheter en i det närmaste unik möjlighet till insyn i en typ av brottslighet som det tidigare varit mycket svårt att beivra, säger rådmannen Stefan Lättman.

Tre andra män och en kvinna frikänns från bl.a. förberedelse till mord och vapenbrott.